Obsah

Dům dětí a mládeže Domino Domažlice - návrh

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů - návrh 2022, střednědobý výhled 2023 - 2024
       
Příspěvková organizace: Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, příspěvková organizace
Plán nákladů a výnosů     v tisících Kč
  NÁVRH ROK 2022 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2023 Rok 2024
NÁKLADY CELKEM 3 869 4 063 4 266
I. Náklady z činnosti 950 998 1 048
II. Finanční náklady      
III. Náklady na transfery 2 919 3 065 3 218
V. Daň z příjmů      
       
VÝNOSY CELKEM 3 869 4 063 4 266
I. Výnosy z činnosti 750 788 827
II. Finanční výnosy      
IV.Výnosy z transferů celkem 3 119 3 275 3 439
v tom příspěvek na provoz - město      
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracovala: Hinterholzingerová    
       

Vytvořeno: 22. 11. 2021
Poslední aktualizace: 22. 11. 2021 11:17
Autor: Petra Vinklárková