Obsah

Základní škola praktická - návrh

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2020, střednědobý výhled 2021 - 2022
       
Příspěvková organizace: Základní škola praktická
Plán nákladů a výnosů     v tisících Kč
  NÁVRH ROK 2020 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2021 Rok 2022
NÁKLADY CELKEM 6 881 7 225 7 586
I. Náklady z činnosti 6 881 7 225 7 586
II. Finanční náklady 0 0 0
III. Náklady na transfery 0 0 0
V. Daň z příjmů 0 0 0
       
VÝNOSY CELKEM 6 881 7 225 7 586
I. Výnosy z činnosti 8 9 10
II. Finanční výnosy 0 0 0
IV.Výnosy z transferů celkem 6 873 7 216 7 576
v tom příspěvek na provoz - město 537 564 592
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Ing. Václav Dufek    

Vytvořeno: 2. 1. 2020
Poslední aktualizace: 16. 3. 2020 09:49
Autor: Petra Vinklárková