Obsah

Základní škola, Komenského 17 Domažlice - návrh

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2020, střednědobý výhled 2021 - 2022
       
Příspěvková organizace: Základní škola Domažlice, Komenského 17
Plán nákladů a výnosů     v tisících Kč
  NÁVRH ROK 2020 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2021 Rok 2022
NÁKLADY CELKEM 61 754 64 841 68 084
I. Náklady z činnosti 58 559 61 493 64 576
II. Finanční náklady      
III. Náklady na transfery 3 055 3 208 3 368
V. Daň z příjmů 140 140 140
       
VÝNOSY CELKEM 61 754 64 841 68 084
I. Výnosy z činnosti 6 600 6 930 7 277
II. Finanční výnosy 100 105 110
IV.Výnosy z transferů celkem 47 859 50 251 52 764
v tom příspěvek na provoz - město 7 195 7 555 7 933
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Mirka Frčková      

Vytvořeno: 2. 1. 2020
Poslední aktualizace: 16. 3. 2020 09:49
Autor: Petra Vinklárková