Menu
Město Domažlice
Domažlice

Základní škola a mateřská škola Msgre B. Staška Domažlice - návrh

Plán Nákladů a výnosů 2020, střednědobý výhled 2021 - 2022

Příspěvková organizace: Základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace Msgre B. Staška 232 Domažlice
Plán nákladů a výnosů     v tis. Kč
  NÁVRH ROK 2020 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
rok 2021 rok 2022
NÁKLADY CELKEM 51 745 54 332 57 049
I. Náklady z činnosti 51 745 54 332 57 049
II. Finanční náklady 0 0 0
III. Náklady na transfery 0 0 0
V. Daň z příjmů 0 0 0
    0 0
VÝNOSY CELKEM 51 745 54 332 57 049
I. Výnosy z činnosti 1 000 1 050 1 103
II. Finanční výnosy 0 0 0
IV.Výnosy z transferů celkem 50 745 53 282 55 946
v tom příspěvek na provoz - město 3 458 3 631 3 813
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Kladivová Jana      
Datum vložení: 2. 1. 2020 10:00
Datum poslední aktualizace: 16. 5. 2022 14:16
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)