Obsah

Základní škola a mateřská škola Msgre B. Staška Domažlice - návrh

Typ: ostatní
Plán Nákladů a výnosů 2020, střednědobý výhled 2021 - 2022
       
Příspěvková organizace: Základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace Msgre B. Staška 232 Domažlice
Plán nákladů a výnosů     v tis. Kč
  NÁVRH ROK 2020 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
rok 2021 rok 2022
NÁKLADY CELKEM 51 745 54 332 57 049
I. Náklady z činnosti 51 745 54 332 57 049
II. Finanční náklady 0 0 0
III. Náklady na transfery 0 0 0
V. Daň z příjmů 0 0 0
    0 0
VÝNOSY CELKEM 51 745 54 332 57 049
I. Výnosy z činnosti 1 000 1 050 1 103
II. Finanční výnosy 0 0 0
IV.Výnosy z transferů celkem 50 745 53 282 55 946
v tom příspěvek na provoz - město 3 458 3 631 3 813
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Kladivová Jana      

Vytvořeno: 2. 1. 2020
Poslední aktualizace: 16. 3. 2020 09:49
Autor: Petra Vinklárková