Obsah

Městské kulturní středisko v Domažlicích

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2020, střednědobý výhled 2021 - 2020
Příspěvková organizace: Městské kulturní středisko v Domažlicích
Plán nákladů a výnosů     v Kč
  ROZPOČET ROK 2020 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2021 Rok 2022
NÁKLADY CELKEM 20 224 21 235 22 296
I. Náklady z činnosti 19 724 20 710 21 745
II. Finanční náklady 0 0 0
III. Náklady na transfery 500 525 551
V. Daň z příjmů 0 0 0
       
VÝNOSY CELKEM 20 224 21 235 22 296
I. Výnosy z činnosti 9 000 9 450 9 922
II. Finanční výnosy 0 0 0
IV.Výnosy z transferů celkem 11 224 11 785 12 374
v tom příspěvek na provoz - město 10 724 11 260 11 823
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Jitka Freiová      

Vytvořeno: 29. 6. 2020
Poslední aktualizace: 30. 6. 2020 09:53
Autor: Petra Vinklárková