Menu
Město Domažlice
Domažlice

Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice

Plán nákladů a výnosů 2020, střednědobý výhled 2021 - 2022

Příspěvková organizace: Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice
Plán nákladů a výnosů     v Kč
  ROZPOČET ROK 2020 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2021 Rok 2022
NÁKLADY CELKEM 7 852 729 8 245 365 8 657 634
I. Náklady z činnosti 6 429 000 6 750 450 7 087 973
II. Finanční náklady   0  
III. Náklady na transfery 1 423 729 1 494 915 1 569 661
V. Daň z příjmů   0  
    0  
VÝNOSY CELKEM 7 852 729 8 245 365 8 657 634
I. Výnosy z činnosti 180 000 189 000 198 450
II. Finanční výnosy   0  
IV.Výnosy z transferů celkem 7 672 729 8 056 365 8 459 184
v tom příspěvek na provoz - město 6 249 000 6 561 450 6 889 523
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Němeček      
Datum vložení: 30. 6. 2020 8:00
Datum poslední aktualizace: 13. 4. 2022 18:33
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)