Obsah

Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2020, střednědobý výhled 2021 - 2022
Příspěvková organizace: Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice
Plán nákladů a výnosů     v Kč
  ROZPOČET ROK 2020 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2021 Rok 2022
NÁKLADY CELKEM 7 852 729 8 245 365 8 657 634
I. Náklady z činnosti 6 429 000 6 750 450 7 087 973
II. Finanční náklady   0  
III. Náklady na transfery 1 423 729 1 494 915 1 569 661
V. Daň z příjmů   0  
    0  
VÝNOSY CELKEM 7 852 729 8 245 365 8 657 634
I. Výnosy z činnosti 180 000 189 000 198 450
II. Finanční výnosy   0  
IV.Výnosy z transferů celkem 7 672 729 8 056 365 8 459 184
v tom příspěvek na provoz - město 6 249 000 6 561 450 6 889 523
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Němeček      

Vytvořeno: 29. 6. 2020
Poslední aktualizace: 30. 6. 2020 09:53
Autor: Petra Vinklárková