Obsah

Mateřská škola Domažlice

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2020, střednědobý výhled 2021 - 2022
Příspěvková organizace: Mateřská škola Domažlice, p.o. Zahradní 471
Plán nákladů a výnosů     v Kč
  ROZPOČET ROK 2020 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2021 Rok 2022
NÁKLADY CELKEM 26 483 226 27 807 387 29 197 756
I. Náklady z činnosti 26 483 226 27 807 387 29 197 756
II. Finanční náklady      
III. Náklady na transfery      
V. Daň z příjmů      
       
VÝNOSY CELKEM 26 483 226 27 807 387 29 197 756
I. Výnosy z činnosti      
II. Finanční výnosy      
IV.Výnosy z transferů celkem 26 483 226 27 807 387 29 197 756
v tom příspěvek na provoz - město 2 301 000 2 416 050 2 536 852
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval:      
Jana Hendrichová      

Vytvořeno: 29. 6. 2020
Poslední aktualizace: 30. 6. 2020 09:53
Autor: Petra Vinklárková