Obsah

Dům dětí a mládeže Domino Domažlice

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2020, střednědobý výhled 2021 - 2022
Příspěvková organizace: Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, p.o., Hradská 94
Plán nákladů a výnosů     v tis. Kč
  NÁVRH ROK 2020 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2021 Rok 2022
NÁKLADY CELKEM 4 115 4 321 4 537
I. Náklady z činnosti 1 100 1 155 1 213
II. Finanční náklady 0 0 0
III. Náklady na transfery 3 015 3 166 3 324
V. Daň z příjmů 0 0 0
       
VÝNOSY CELKEM 4 115 4 321 4 537
I. Výnosy z činnosti 900 945 992
II. Finanční výnosy 0 0 0
IV.Výnosy z transferů celkem 3 215 3 376 3 545
v tom příspěvek na provoz - město      
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Eliška Hinterholzingerová

Vytvořeno: 29. 6. 2020
Poslední aktualizace: 15. 6. 2021 14:14
Autor: Petra Vinklárková