Obsah

DTS Domažlice

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2020, střednědobý výhled 2021 - 2022
Příspěvková organizace: DTS Domažlice, příspěvková organizace
Plán nákladů a výnosů     v tis. Kč
  ROZPOČET ROK 2020 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2021 Rok 2022
NÁKLADY CELKEM 47 209 49 569 52 048
I. Náklady z činnosti 47 189 49 548 52 026
II. Finanční náklady      
III. Náklady na transfery      
V. Daň z příjmů 20 21 22
       
VÝNOSY CELKEM 47 209 49 569 52 048
I. Výnosy z činnosti 12 120 12 726 13 362
II. Finanční výnosy      
IV.Výnosy z transferů celkem 35 089 36 843 38 686
v tom příspěvek na provoz - město 35 089 36 843 38 686
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Berková Ivana      

Vytvořeno: 29. 6. 2020
Poslední aktualizace: 30. 6. 2020 09:52
Autor: Petra Vinklárková