Obsah

Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice - návrh

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2019, střednědobý výhled 2020 - 2021
       
Příspěvková organizace: Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice
Plán nákladů a výnosů v tis. Kč
  NÁVRH ROK 2019 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2020 Rok 2021
NÁKLADY CELKEM 17 605 18 485 19 410
I. Náklady z činnosti 17 605 18 485 19 410
II. Finanční náklady 0    
III. Náklady na transfery 0    
V. Daň z příjmů 0    
       
VÝNOSY CELKEM 17 605 18 485 19 410
I. Výnosy z činnosti 1 789 1 879 1 973
II. Finanční výnosy 1 1 1
IV.Výnosy z transferů celkem 15 815 16 605 17 436
v tom příspěvek na provoz - město 383 402 422
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: A. Kitzbergerová

Vytvořeno: 18. 12. 2018
Poslední aktualizace: 27. 6. 2019 07:51
Autor: Petra Vinklárková