Obsah

Základní škola praktická

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2019, střednědobý výhled 2020 - 2021
       
Příspěvková organizace: Základní škola praktická
Plán nákladů a výnosů     v tisících Kč
  ROZPOČET ROK 2019 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2020 Rok 2021
NÁKLADY CELKEM 6 746 7 083 7 438
I. Náklady z činnosti 6 746 7 083 7 438
II. Finanční náklady 0 0 0
III. Náklady na transfery 0 0 0
V. Daň z příjmů 0 0 0
       
VÝNOSY CELKEM 6 746 7 083 7 438
I. Výnosy z činnosti 8 9 10
II. Finanční výnosy 0 0 0
IV.Výnosy z transferů celkem 6 738 7 074 7 428
v tom příspěvek na provoz - město 537 564 592
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Ing. Václav Dufek    

Vytvořeno: 26. 6. 2019
Poslední aktualizace: 27. 6. 2019 08:06
Autor: Petra Vinklárková