Obsah

Základní škola Domažlice, Komenského 17

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2019, střednědobý výhled 2020 - 2021
       
Příspěvková organizace: Základní škola Domažlice, Komenského 17
Plán nákladů a výnosů     v tisících Kč
  ROZPOČET ROK 2019 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2020 Rok 2021
NÁKLADY CELKEM 60 733 63 770 66 958
I. Náklady z činnosti 57 626 60 507 63 532
II. Finanční náklady      
III. Náklady na transfery 3 055 3 208 3 368
V. Daň z příjmů 52 55 58
       
VÝNOSY CELKEM 60 733 63 770 66 958
I. Výnosy z činnosti 5 460 5 733 6 020
II. Finanční výnosy 105 110 115
IV.Výnosy z transferů celkem 55 168 57 927 60 823
v tom příspěvek na provoz - město 7 195 7 555 7 933
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Dana Šindelářová      

Vytvořeno: 26. 6. 2019
Poslední aktualizace: 27. 6. 2019 08:04
Autor: Petra Vinklárková