Obsah

Sluníčko Domažlice - návrh

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2019, střednědobý výhled 2020 - 2021
       
Příspěvková organizace: Sluníčko Domažlice
Plán nákladů a výnosů v tis. Kč
  NÁVRH ROK 2019 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2020 Rok 2021
NÁKLADY CELKEM 2010 2110 2216
I. Náklady z činnosti 2010 2110 2216
II. Finanční náklady 0 0 0
III. Náklady na transfery 0 0 0
V. Daň z příjmů 0 0 0
       
VÝNOSY CELKEM 2010 2110 2216
I. Výnosy z činnosti 205 215 226
II. Finanční výnosy 0 0 0
IV.Výnosy z transferů celkem 1805 1895 1990
v tom příspěvek na provoz - město 236 248 260
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Ing. Václav Dufek

Vytvořeno: 18. 12. 2018
Poslední aktualizace: 31. 12. 2018 07:44
Autor: Petra Vinklárková