Obsah

Plavecký bazén a ubytovna Domažlice

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2019, střednědobý výhled 2020 - 2021
       
Příspěvková organizace: Plavecký bazén a ubytovna Domažlice
Plán nákladů a výnosů     v Kč
  ROZPOČET ROK 2019 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2020 Rok 2021
NÁKLADY CELKEM 2 079 000 2 182 950 2 292 098
I. Náklady z činnosti 2 079 000 2 182 950 2 292 098
II. Finanční náklady      
III. Náklady na transfery      
V. Daň z příjmů      
       
VÝNOSY CELKEM 2 079 000 2 182 950 2 292 098
I. Výnosy z činnosti 1 431 000 1 502 550 1 577 678
II. Finanční výnosy      
IV.Výnosy z transferů celkem 648 000 680 400 714 420
v tom příspěvek na provoz - město      
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Marková Jitka      

Vytvořeno: 26. 6. 2019
Poslední aktualizace: 27. 6. 2019 08:02
Autor: Petra Vinklárková