Obsah

Městské kulturní středisko v Domažlicích - návrh

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2019, střednědobý výhled 2020 - 2021
       
Příspěvková organizace: Městské kulturní středisko v Domažlicích
Plán nákladů a výnosů v tis. Kč
  NÁVRH ROK 2019 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2020 Rok 2021
NÁKLADY CELKEM 17 950 18 848 19 790
I. Náklady z činnosti 17 950 18 848 19 790
II. Finanční náklady      
III. Náklady na transfery      
V. Daň z příjmů      
       
VÝNOSY CELKEM 17 950 18 848 19 790
I. Výnosy z činnosti 8 214 8 625 9 056
II. Finanční výnosy      
IV.Výnosy z transferů celkem 9 736 10 223 10 734
v tom příspěvek na provoz - město 9 086 9 540 10 017
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Jitka Freiová

Vytvořeno: 18. 12. 2018
Poslední aktualizace: 31. 12. 2018 07:52
Autor: Petra Vinklárková