Obsah

Městská knihovna B. Němcové - návrh

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2019, střednědobý výhled 2020 - 2021
       
Příspěvková organizace: Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice
Plán nákladů a výnosů v tis. Kč
  NÁVRH ROK 2019 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2020 Rok 2021
NÁKLADY CELKEM 7 242 7 604 7 985
I. Náklady z činnosti 6 010 6 310 6 626
II. Finanční náklady      
III. Náklady na transfery 1 232 1 294 1 359
V. Daň z příjmů      
       
VÝNOSY CELKEM 7 242 7 604 7 985
I. Výnosy z činnosti 215 225 237
II. Finanční výnosy      
IV.Výnosy z transferů celkem 7 027 7 379 7 748
v tom příspěvek na provoz - město 5 795 6 084 6 389
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: J. Němeček

Vytvořeno: 18. 12. 2018
Poslední aktualizace: 27. 6. 2019 07:59
Autor: Petra Vinklárková