Obsah

Mateřská škola Domažlice

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2019, střednědobý výhled 2020 - 2021
       
Příspěvková organizace: Mateřská škola Domažlice, p.o. Zahradní 471, 344 01 Domažlice
Plán nákladů a výnosů     v Kč
  ROZPOČET ROK 2019 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2020 Rok 2021
NÁKLADY CELKEM 20 249 019 21 261 470 22 324 543
I. Náklady z činnosti 20 249 019 21 261 470 22 324 543
II. Finanční náklady      
III. Náklady na transfery      
V. Daň z příjmů      
       
VÝNOSY CELKEM 20 249 019 21 261 470 22 324 543
I. Výnosy z činnosti      
II. Finanční výnosy      
IV.Výnosy z transferů celkem 20 249 019 21 261 470 22 324 543
v tom příspěvek na provoz - město 2 106 000 2 211 300 2 321 865
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval:      
Jana Hendrichová      

Vytvořeno: 26. 6. 2019
Poslední aktualizace: 27. 6. 2019 08:03
Autor: Petra Vinklárková