Obsah

Dům dětí a mládeže Domino Domažlice - návrh

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2019, střednědobý výhled 2020 - 2021
       
Příspěvková organizace: Dům dětí a mládeže Domino Domažlice, p.o., Hradská 94
Plán nákladů a výnosů v tis. Kč
  NÁVRH ROK 2019 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2020 Rok 2021
NÁKLADY CELKEM 3 127 3 589 3 588
I. Náklady z činnosti 1 014 1 065 1 118
II. Finanční náklady 0 0 0
III. Náklady na transfery 2 113 2 524 2 470
V. Daň z příjmů 0 0 0
       
VÝNOSY CELKEM 3 127 3 589 3 588
I. Výnosy z činnosti 850 893 938
II. Finanční výnosy 0 0 0
IV.Výnosy z transferů celkem 2 277 2 696 2 650
v tom příspěvek na provoz - město 0 0 0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracovala: Eliška Hinterholzingerová

Vytvořeno: 18. 12. 2018
Poslední aktualizace: 15. 6. 2021 14:11
Autor: Petra Vinklárková