Obsah

DTS Domažlice - návrh

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2019, střednědobý výhled 2020 - 2021
Příspěvková organizace: DTS Domažlice
Plán nákladů a výnosů v tis. Kč
  NÁVRH ROK 2019 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2020 Rok 2021
NÁKLADY CELKEM 39021 40972 43020
I. Náklady z činnosti 39 021 40 972 43 020
II. Finanční náklady      
III. Náklady na transfery      
V. Daň z příjmů      
       
VÝNOSY CELKEM 39 021 40 972 43 020
I. Výnosy z činnosti 10 920 11 466 12 039
II. Finanční výnosy      
IV.Výnosy z transferů celkem 28 101 29 506 30 981
v tom příspěvek na provoz - město 27 701 29 086 30 540
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Berková Ivana

Vytvořeno: 18. 12. 2018
Poslední aktualizace: 31. 12. 2018 07:54
Autor: Petra Vinklárková