Obsah

ZŠ a MŠ Msgre B. Staška 232 - návrh

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů

Příspěvková organizace: Základní škola a mateřská škola, Msgre B. Staška 232
Plán nákladů a výnosů      
  NÁVRH ROK 2018 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
rok 2019 rok 2020
NÁKLADY CELKEM 40829 42871 45014
I. Náklady z činnosti 40829 42871 45014
II. Finanční náklady 0 0 0
III. Náklady na transfery 0 0 0
V. Daň z příjmů 0 0 0
    0 0
VÝNOSY CELKEM 40829 42871 45014
I. Výnosy z činnosti 650 683 717
II. Finanční výnosy 0 0 0
IV.Výnosy z transferů celkem 40179 42188 44297
v tom příspěvek na provoz - město 4375 4594 4824
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Kladivová Jana      

Vytvořeno: 27. 12. 2017
Poslední aktualizace: 27. 12. 2017 10:15
Autor: Ing. Alena Kučerová