Obsah

Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha - návrh

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů
Příspěvková organizace: Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice
Plán nákladů a výnosů v tis. Kč    
  NÁVRH ROK 2018 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
rok 2019 rok 2020
NÁKLADY CELKEM 15265 16028 16829
I. Náklady z činnosti 15265 16028 16829
II. Finanční náklady 0 0 0
III. Náklady na transfery 0 0 0
V. Daň z příjmů 0 0 0
       
VÝNOSY CELKEM 15265 16028 16829
I. Výnosy z činnosti 1641 1723 1809
II. Finanční výnosy 2 2 2
IV.Výnosy z transferů celkem 13622 14303 15018
v tom příspěvek na provoz - město 383 402 422
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Kitzbergrová      

Vytvořeno: 27. 12. 2017
Poslední aktualizace: 15. 6. 2021 14:08
Autor: Ing. Alena Kučerová