Obsah

Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2018, střednědobý výhled 2019 - 2020
       
Příspěvková organizace: Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice
Plán nákladů a výnosů     v tisících Kč
  ROZPOČET ROK 2018 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
rok 2019 rok 2020
NÁKLADY CELKEM 16 724 17 560 18 438
I. Náklady z činnosti 16 724 17 560 18 438
II. Finanční náklady      
III. Náklady na transfery      
V. Daň z příjmů      
       
VÝNOSY CELKEM 16 724 17 560 18 438
I. Výnosy z činnosti 1 640 1 722 1 808
II. Finanční výnosy 1 1 1
IV.Výnosy z transferů celkem 15 083 15 837 16 629
v tom příspěvek na provoz - město 383 402 422
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: A. Kitzbergerová      

Vytvořeno: 5. 6. 2018
Poslední aktualizace: 15. 6. 2021 14:11
Autor: Petra Vinklárková