Obsah

Základní škola praktická Domažlice

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2018, střednědobý výhled 2019 - 2020
       
Příspěvková organizace: Základní škola praktická
Plán nákladů a výnosů     v tisících Kč
  ROZPOČET ROK 2018 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
rok 2019 rok 2020
NÁKLADY CELKEM 5 886 6 181 6 490
I. Náklady z činnosti 5 886 6 181 6 490
II. Finanční náklady 0 0 0
III. Náklady na transfery 0 0 0
V. Daň z příjmů 0 0 0
       
VÝNOSY CELKEM 5 886 6 181 6 490
I. Výnosy z činnosti 10 11 12
II. Finanční výnosy 0 0 0
IV.Výnosy z transferů celkem 5 876 6 170 6 478
v tom příspěvek na provoz - město 535 562 590
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Ing. Václav Dufek      

Vytvořeno: 5. 6. 2018
Poslední aktualizace: 15. 6. 2021 14:11
Autor: Petra Vinklárková