Obsah

Sluníčko - návrh

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů
Příspěvková organizace: Sluníčko Domažlice
Plán nákladů a výnosů v tisících Kč    
  NÁVRH ROK 2018 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
rok 2019 rok 2020
NÁKLADY CELKEM 1 802 1 892 1 987
I. Náklady z činnosti 1 802 1 892 1 987
II. Finanční náklady 0 0 0
III. Náklady na transfery 0 0 0
V. Daň z příjmů 0 0 0
       
VÝNOSY CELKEM 1 802 1 892 1 987
I. Výnosy z činnosti 211 222 233
II. Finanční výnosy 0 0 0
IV.Výnosy z transferů celkem 1 591 1 670 1 754
v tom příspěvek na provoz - město 0 0 0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Ing. Václav Dufek      

Vytvořeno: 27. 12. 2017
Poslední aktualizace: 15. 6. 2021 14:07
Autor: Ing. Alena Kučerová