Obsah

Plavecký bazén a ubytovna - návrh

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů
Příspěvková organizace: Plavecký bazén a ubytovna
Plán nákladů a výnosů      
  NÁVRH ROK 2018 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
rok 2019 rok 2020
NÁKLADY CELKEM 7550500 7928025 8324426
I. Náklady z činnosti 7550500 7928025 8324426
II. Finanční náklady      
III. Náklady na transfery      
V. Daň z příjmů      
       
VÝNOSY CELKEM 7550500 7928025 8324426
I. Výnosy z činnosti 2600000 2730000 2866500
II. Finanční výnosy      
IV.Výnosy z transferů celkem 4950500 5198025 5457926
v tom příspěvek na provoz - město      
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Marková Jitka      

Vytvořeno: 27. 12. 2017
Poslední aktualizace: 15. 6. 2021 14:08
Autor: Ing. Alena Kučerová