Obsah

Plavecký bazén a ubytovna Domažlice

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2018, střednědobý výhled 2019 - 2020
Příspěvková organizace: Plavecký bazén a ubytovna Domažlice
Plán nákladů a výnosů     v Kč
  ROZPOČET ROK 2018 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
rok 2019 rok 2020
NÁKLADY CELKEM 7 646 540 8 028 867 8 430 310
I. Náklady z činnosti 7 646 540 8 028 867 8 430 310
II. Finanční náklady      
III. Náklady na transfery      
V. Daň z příjmů      
       
VÝNOSY CELKEM 7 646 540 8 028 867 8 430 310
I. Výnosy z činnosti 1 920 000 2 016 000 2 116 800
II. Finanční výnosy      
IV.Výnosy z transferů celkem 5 726 540 6 012 867 6 313 510
v tom příspěvek na provoz - město 5 726 540 6 012 867 6 313 510
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Marková Jitka      

Vytvořeno: 5. 6. 2018
Poslední aktualizace: 15. 6. 2021 14:09
Autor: Petra Vinklárková