Obsah

MŠ - návrh

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů
Příspěvková organizace: Mateřská škola Domažlice, p.o. Zahradní 471
Plán nákladů a výnosů      
  NÁVRH ROK 2018 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
rok 2019 rok 2020
NÁKLADY CELKEM 17632479 18514103 19433808
I. Náklady z činnosti 17632479 18514103 19433808
II. Finanční náklady      
III. Náklady na transfery      
V. Daň z příjmů      
       
VÝNOSY CELKEM 17632479 18514103 19433808
I. Výnosy z činnosti      
II. Finanční výnosy      
IV.Výnosy z transferů celkem 17632479 18514103 19433808
v tom příspěvek na provoz - město 2307432 2422803 2543944
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Jana Hendrichová      

Vytvořeno: 27. 12. 2017
Poslední aktualizace: 27. 12. 2017 10:15
Autor: Ing. Alena Kučerová