Menu
Město Domažlice
Domažlice

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory

Plán nákladů a výnosů 2018, střednědobý výhled 2019 - 2020

       
Příspěvková organizace: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory
Plán nákladů a výnosů     v Kč
  ROZPOČET ROK 2018 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
rok 2019 rok 2020
NÁKLADY CELKEM 60 393 000 63 412 650 66 583 282
I. Náklady z činnosti 60 393 000 63 412 650 66 583 282
II. Finanční náklady 0 0 0
III. Náklady na transfery 0 0 0
V. Daň z příjmů 0 0 0
       
VÝNOSY CELKEM 60 393 000 63 412 650 66 583 282
I. Výnosy z činnosti 33 941 082 35 638 136 37 420 043
II. Finanční výnosy 725 761 799
IV.Výnosy z transferů celkem 26 451 193 27 773 753 29 162 440
v tom příspěvek na provoz - město 4 139 040 4 345 992 4 563 291
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Pivoňková      
Datum vložení: 5. 6. 2018 14:43
Datum poslední aktualizace: 15. 6. 2021 14:10
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)