Obsah

Městská knihovna B. Němcové - návrh

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů

Příspěvková organizace: Městská knihovna B. Němcové
Plán nákladů a výnosů      
  NÁVRH ROK 2018 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
rok 2019 rok 2020
NÁKLADY CELKEM 6628247 6959659 7307642
I. Náklady z činnosti 6628247 6959659 7307642
II. Finanční náklady 0 0  
III. Náklady na transfery 0 0  
V. Daň z příjmů 0 0  
       
VÝNOSY CELKEM 6628247 6959659 7307642
I. Výnosy z činnosti 210000 220500 231525
II. Finanční výnosy      
IV.Výnosy z transferů celkem 6418247 6739159 7076117
v tom příspěvek na provoz - město 5249970 5512468 5788091
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Němeček      

Vytvořeno: 27. 12. 2017
Poslední aktualizace: 15. 6. 2021 14:09
Autor: Ing. Alena Kučerová