Menu
Město Domažlice
Domažlice

Městská knihovna B. Němcové Domažlice

Plán nákladů a výnosů 2018, střednědobý výhled 2019 - 2020

       
Příspěvková organizace: Městská Knihovna BN Domažlice
Plán nákladů a výnosů     v celých Kč
  ROZPOČET ROK 2018 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
rok 2019 rok 2020
NÁKLADY CELKEM 7 242 905 7 605 050 7 985 302
I. Náklady z činnosti 6 010 200 6 310 710 6 626 245
II. Finanční náklady 0    
III. Náklady na transfery 1 232 705 1 294 340 1 359 057
V. Daň z příjmů      
       
VÝNOSY CELKEM 7 242 905 7 605 050 7 985 302
I. Výnosy z činnosti 215 000 225 750 237 037
II. Finanční výnosy 0 0 0
IV.Výnosy z transferů celkem 7 027 905 7 379 300 7 748 265
v tom příspěvek na provoz - město 5 795 200 6 084 960 6 389 208
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Němeček      
Datum vložení: 5. 6. 2018 14:36
Datum poslední aktualizace: 15. 8. 2018 7:59
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)