Menu
Město Domažlice
Domažlice

Dům dětí a mládeže Domino Domažlice

Plán nákladů a výnosů 2018, střednědobý výhled 2019 - 2020

Příspěvková organizace: DDM Domino Domažlice, příspěvková organizace, Hradská 94, 344 01 Domažlice
Plán nákladů a výnosů     v tisících Kč
  ROZPOČET ROK 2018 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
rok 2019 rok 2020
NÁKLADY CELKEM 2 923 3 069 3 222
I. Náklady z činnosti 1 014 1 065 1 118
II. Finanční náklady 0 0 0
III. Náklady na transfery 1 909 2 004 2 104
V. Daň z příjmů 0 0 0
       
VÝNOSY CELKEM 2 923 3 069 3 222
I. Výnosy z činnosti 850 893 937
II. Finanční výnosy 0 0 0
IV.Výnosy z transferů celkem 2 073 2 176 2 285
v tom příspěvek na provoz - město 164 172 181
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Eliška Hinterholzingerová  
Plán na střednědobý výhled 2019 a 2020 uvažován při počtu žáků 420.
Datum vložení: 5. 6. 2018 14:29
Datum poslední aktualizace: 15. 8. 2018 8:04
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)