Obsah

DTS Domažlice

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů 2018, střednědobý výhled 2019 - 2020
Příspěvková organizace: DTS Domažlice    
Plán nákladů a výnosů   v tisících Kč
  ROZPOČET ROK 2018 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
rok 2019 rok 2020
NÁKLADY CELKEM 39 021 40 972 43 020
I. Náklady z činnosti 39 021 40 972 43 020
II. Finanční náklady      
III. Náklady na transfery      
V. Daň z příjmů      
       
VÝNOSY CELKEM 39 021 40 972 43 020
I. Výnosy z činnosti 10 920 11 466 12 039
II. Finanční výnosy      
IV.Výnosy z transferů celkem 28 101 29 506 30 981
v tom příspěvek na provoz - město 27 701 29 086 30 540
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Berková Ivana      

Vytvořeno: 5. 6. 2018
Poslední aktualizace: 15. 8. 2018 08:02
Autor: Petra Vinklárková