Menu
Město Domažlice
Domažlice

Pravidla rozpočtového provizoria města Domažlice na rok 2022

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022

znak mestaMěsto Domažlice

Zastupitelstvo města

náměstí Míru 1

344 20 Domažlice

Pravidla rozpočtového provizoria města Domažlice na rok 2022

schválené usnesením zastupitelstva města č. 1117a) ze dne 15. 12. 2021

1) Správci organizací jsou oprávněni realizovat pouze rozpočtové výdaje, které jsou nezbytné pro zajištění běžného provozu jimi spravovaných subjektů

2) Správci organizací nejsou oprávněni realizovat investiční výdaje s výjimkou:

- investic, které byly zahájeny v souladu se schváleným rozpočtem před 1. lednem 2022 a které vyplývají ze smluvních vztahů mezi městem Domažlice a třetími osobami

- investic a oprav, uvedených v příloze

3) Správci organizací jsou oprávněni realizovat opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku pouze v nezbytně nutném rozsahu a ve výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí poškození zdraví, nebezpečí vzniku škody na majetku)

4) Kromě výše uvedeného jsou správci organizací oprávněni realizovat rozpočtové výdaje v případě, že vyplývají ze smluvních, či jinak daných závazků města Domažlice vůči třetím osobám

5) Výše příspěvku na provoz příspěvkové organizace, zřízené městem Domažlice, může činit maximálně jednu čtvrtinu příspěvku schváleného pro rok 2021.

6) Předfinancování výdajů příspěvkové organizace Sluníčko v souvislosti se změnou financování provozu dětských skupin MPSV

7) Rada města může rozhodovat o poskytování finančních příspěvků do celkové výše 50.000 Kč. Rada města může uzavírat nové smlouvy na akce uvedené v příloze do maximální výše 1 mil. Kč s výjimkou akcí: Výměna umělého povrchu na hřišti Střelnice, ZŠ Komenského 17 - konektivita

8) Předfinancování výdajů na poskytování sociálních služeb příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice, hrazených z dotace Plzeňského kraje

9) Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o., se sídlem U Zimního stadionu 291, 344 01 Domažlice, IČ:25241958 – financování provozních výdajů v souladu se smlouvou č. 301/2019 o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon

10) Příspěvek Diecézní charitě Plzeň, se sídlem Hlavanova 359/16, 326 00 Plzeň, IČ: 49774034 ve výši 160.000 Kč na zajištění poskytování sociálních služeb v Komunitním centru Domažlice

11) Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení

JUDr. Zdeněk Novák

starosta města Domažlice

Příloha:

  • Seznam - investice a opravy
Datum vložení: 21. 12. 2021 10:07
Datum poslední aktualizace: 13. 4. 2022 18:03
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)