Obsah

Pravidla rozpočtového provizoria Města Domažlice na rok 2021

Typ: ostatní
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021

znak mestaMěsto Domažlice

Zastupitelstvo města

náměstí Míru 1

344 20 Domažlice

 

 

Pravidla rozpočtového provizoria města Domažlice na rok 2021

schválené usnesením zastupitelstva města č. 788 ze dne 16. 12. 2020

 

1) Správci organizací jsou oprávněni realizovat pouze rozpočtové výdaje, které jsou nezbytné pro zajištění běžného provozu jimi spravovaných subjektů.

2) Správci organizací nejsou oprávněni realizovat investiční výdaje s výjimkou:

  •  investic, které byly zahájeny v souladu se schváleným rozpočtem před 1. lednem 2021 a které vyplývají ze smluvních vztahů mezi městem Domažlice a třetími osobami
  • investice a opravy, uvedené v příloze

3) Správci organizací jsou oprávněni realizovat opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku pouze v nezbytně nutném rozsahu a ve výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí poškození zdraví, nebezpečí vzniku škody na majetku).

4) Kromě výše uvedeného jsou správci organizací oprávněni realizovat rozpočtové výdaje v případě, že vyplývají ze smluvních, či jinak daných závazků města Domažlice vůči třetím osobám.

5) Výše příspěvku na provoz příspěvkové organizace, zřízené městem Domažlice, může činit maximálně jednu čtvrtinu příspěvku schváleného pro rok 2020.

6) Správce organizace Kancelář starosty je oprávněn realizovat výdaje spojené s předfinancováním projektu MPSV - Podpora zařízení péče o děti předškolního věku.

7) Rada města může rozhodovat o poskytování finančních příspěvků do celkové výše 50.000 Kč.

8) Předfinancování výdajů na poskytování sociálních služeb příspěvkové organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, Domažlice, hrazených z dotace Plzeňského kraje

9) Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o., se sídlem U Zimního stadionu 291, 344 01 Domažlice, IČ:25241958 – financování provozních výdajů v souladu se smlouvou č. 301/2019 o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon

10) Příspěvek Diecézní charitě Plzeň, se sídlem Hlavanova 359/16, 326 00 Plzeň, IČ: 49774034 ve výši 203.000 Kč na zajištění poskytování sociálních služeb v Komunitním centru Domažlice

11) Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

 

JUDr. Zdeněk Novák

starosta města Domažlice

v.r.

 

Příloha:

Seznam - investice a opravy

 

 


Vytvořeno: 21. 12. 2020
Poslední aktualizace: 28. 12. 2020 15:10
Autor: Petra Vinklárková