Obsah

Rozpočtové provizorium na rok 2020 - příloha investice a opravy

Typ: ostatní
příloha investice a opravy

Rozpočtové provizorium na rok 2020

 

Příloha – investice a opravy

 

- Budova DPS Baldovská, Prokopa Velikého

- MKS Domažlice (natření jednotek VZT, oprava fasády, nouzové osvětlení, PBŘ)

- Baseballové hřiště, zřízení výhybny – cesta na baseball

- Plavecký bazén Domažlice

- Ul. Msgre B. Staška – doplnění DZ

- Petrovická ul. - BD Kasárna II.

- MŠ Michlova – chodníky

- MŠ Zahradní – střecha

- Ulice Sadová - rekonstrukce + VO

- Chodníky podél průtahu + VO

- Most Elišky Krásnohorské (PD)

- Kostelní ulice (PD + realizace)

- Demolice Čerchov, el.připojení

- Kotelna Švabinského

- Oprava fasády JUNÁK + oprava vpusti

- ZŠ Msgre B. Staška - odborné učebny a bezbariérové úpravy

- ZŠ Komenského - odborné učebny a bezbariérové úpravy

- Údržba běžeckých lyžařských stop

- Kulturní centrum -Pivovar Domažlice

- Rozšíření MKDS (kamerový systém)

- Kozinova 235-236 (reklamace stavebních prací)

- Suchá nádrž Týnské předměstí

- Protierozní opatření rokle

- Výstavba nové MŠ, Petrovická ulice

- Přírodní učebna - Altán, ZŠ Msgre B. Staška

- Údržba významných stromů Domažlic

- Výkupy pozemků, mimosoudní vyrovnání


Vytvořeno: 2. 1. 2020
Poslední aktualizace: 18. 3. 2020 15:38
Autor: Petra Vinklárková