Menu
Město Domažlice
Domažlice

Pravidla rozpočtového provizoria Města Domažlice na rok 2018

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018

znak mestaMěsto Domažlice

Zastupitelstvo města

náměstí Míru 1

344 20 Domažlice

 

Pravidla rozpočtového provizoria města Domažlice na rok 2018

schváleno usnesením zastupitelstva města č. 1684 ze dne 13. 12. 2017

 

 1. Správci organizací jsou oprávněni realizovat pouze rozpočtové výdaje, které jsou nezbytné pro zajištění běžného provozu jimi spravovaných subjektů.
 2. Správci organizací nejsou oprávněni realizovat investiční výdaje s výjimkou:
 • investic, které byly zahájeny v souladu se schváleným rozpočtem před 1. lednem 2018 a které vyplývají ze smluvních vztahů mezi městem Domažlice a třetími osobami
 • investice a opravy, uvedené v příloze
 1. Správci organizací jsou oprávněni realizovat opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku pouze v nezbytně nutném rozsahu a ve výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí poškození zdraví, nebezpečí vzniku škody na majetku).
 2. Kromě výše uvedeného jsou správci organizací oprávněni realizovat rozpočtové výdaje v případě, že vyplývají ze smluvních, či jinak daných závazků města Domažlice vůči třetím osobám.
 3. Výše příspěvku na provoz příspěvkové organizace, zřízené městem Domažlice, může činit maximálně jednu čtvrtinu příspěvku schváleného pro rok 2017
 4. Správce organizace Kancelář starosty je oprávněn realizovat výdaje spojené s předfinancováním projektu MPSV - Podpora zařízení péče o děti předškolního věku
 5. Správci organizací jsou oprávněni realizovat výdaje, týkající se provozu Domova se zvláštním režimem, Benešova čp.97, Domažlice do výše 3 mil. Kč
 6. Rada města může rozhodovat o poskytování finančních příspěvků do celkové výše 50.000,- Kč
 7. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

 

 

 

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města Domažlice

v.r.

Datum vložení: 21. 12. 2017 13:45
Datum poslední aktualizace: 4. 1. 2019 13:01
Autor: Ing. Alena Kučerová

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)