Obsah

Plnění rozpočtu města Domažlice na rok 2008

Typ: ostatní
-

Komentář k plnění rozpočtu města Domažlice k 30. 6. 2008
 

       Rozpočet města Domažlice na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem města dne 26. 3. 2008. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný, s celkovými příjmy ve výši 324.512,82 tis. Kč a celkovými výdaji ve výši 324.512,82 tis. Kč.
    V průběhu prvního pololetí byl rozpočet upraven na základě rozpočtových opatření, schvalovanými zastupitelstvem města a radou města, tak, že celkové příjmy upraveného rozpočtu k 30. 6. 2008 dosáhly výše 330.059,13 Kč a celkové výdaje 330.059,13 Kč. Upravený rozpočet k 30.6. 2008 je vyrovnaný.
     Skutečné příjmy k 30. 6. 2008 byly ve výši 184,10 mil. Kč, což představuje 57,0 % upraveného rozpočtu. Skutečné výdaje k 30. 6. 2008 byly ve výši 161,08 mil. Kč, což představuje 49,0 % upraveného rozpočtu. Saldo příjmů a výdajů k 30.6. 2008 bylo ve výši +23,02 mil. Kč.

 

Daňové příjmy dosáhly výše 85,46 mil. Kč, což ve srovnání se skutečností k 30. 6. 2007 představuje nárůst o částku 9,0 mil. Kč, ve srovnání s upraveným rozpočtem představují 55,5 % upraveného rozpočtu. Nedaňové příjmy dosáhly výše 28,09 mil. Kč, ve srovnání s upraveným rozpočtem představují 59,2 % upraveného rozpočtu. Kapitálové příjmy rozpočtu k 30. 6. 2008 dosáhly výše 7,43 mil. Kč, což představuje 26,59 % upraveného rozpočtu. Nenaplňování kapitálových příjmů je způsobeno nerealizovanými prodeji majetku v 1. pololetí roku 2008.

 

Běžné výdaje dosáhly výše 131,37 mil. Kč, ve srovnání s upraveným rozpočtem představují 56,5 % upraveného rozpočtu. Kapitálové výdaje dosáhly výše 29,71 mil. Kč, ve srovnání s upraveným rozpočtem představují 30,78 % upraveného rozpočtu. Výše kapitálových výdajů je dána tím, že investiční akce, zahrnuté do rozpočtu města v roce 2008, budou realizovány ve 2. pololetí.


Plnění rozpočtu města k 30. 6. 2008

Plnění rozpočtu města k 31. 8. 2008 

Plnění rozpočtu města k 30. 9. 2008

Plnění rozpočtu města k 31.10. 2008

Plnění rozpočtu města k 30.11. 2008

Plnění rozpočtu města k 31.12. 2008


Vytvořeno: 19. 8. 2008
Poslední aktualizace: 28. 4. 2017 07:37
Autor: Ing. Pavel Svatek