Menu
Město Domažlice
Domažlice

52. schůze rady města ze dne 14.05.2024

-

 

U S N E S E N Í

 

z 52. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 14.05.2024

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

2122 - a) schvaluje zařazení bodů č. 44, 45 a 46

b) schvaluje upravený program schůze

 

2123 - bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

 

2124 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Reprezentace města – mládež do 19 let v roce 2024“ – 1. kolo dle předloženého návrhu výboru zpracovaného do tabulky A:

P. č.

Žadatel

Požadovaná částka

Navrhovaná částka

1

Basketbal Jiskra Domažlice – Velikonoční turnaj

26.145

17.700

2

SDH Domažlice – Břehy – setkání Soptíků 2024

20.000

5.000

celkem

 

46.145

22.700

 

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Reprezentace města – mládež do 19 let v roce 2024“ – 1. kolo dle předloženého návrhu výboru zpracovaného do tabulky B:

P. č.

Žadatel

Požadovaná částka

Navrhovaná částka

1

Basketbal Jiskra Domažlice – Vánoční turnaj

19.055

0

celkem

 

19.055

0

Termín splnění: 31.08.2024    (OKS)                                                                        

 

2125 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Jednorázové akce - mládež do 19 let v roce 2024“ dle předloženého návrhu výboru zpracovaného do tabulky A:

P. č.

Žadatel

Požadovaná částka

Navrhovaná částka

1

Oblastní spolek ČSČK Domažlice – Oblastní kolo soutěže

13.400

13.400

2

PIONÝR ZS-PS Čtyřlístek Domažlice – XAPATAN MEMORIAL

18.000

18.000

3

PIONÝR ZS-PS Čtyřlístek Domažlice – Pohádkový Baldov

4.000

3.600

4

PIONÝR ZS-PS Čtyřlístek Domažlice

4.500

4.300

celkem

 

39.900

39.300

 

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Jednorázové akce – mládež do 19 let v roce 2024“ dle předloženého návrhu výboru zpracovaného do tabulky B:

P. č.

Žadatel

Požadovaná částka

Navrhovaná částka

1

Dance Group A+D pod širým nebem

55.000

0

2

HC Domažlice – Vánoční turnaj mladších žáků

32.000

0

celkem

 

87.000

0

Termín splnění: 31.08.2024    (OKS)                                                                                    

 

2126 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0113 §3421 pol. 5229 – 81.700 Kč („Jednorázové akce – mládež do 19 let v roce 2024“)

org. 0113 §3429 pol. 5229 + 81.700 Kč („Podpora významných počinů v roce 2024“)

Termín splnění: 22.05.2024    (OF)                                                                          

 

2127 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Podpora významných počinů v roce 2024“ dle předloženého návrhu výboru zpracovaného do tabulky A:

P. č.

Žadatel

Požadovaná částka

Navrhovaná částka

1

AC Domažlice – Chodská 1500

100.000

96.000

2

LTC Domažlice, z.s. - tenis turnaj

34.000

32.600

3

Velosport Domažlice z.s. - Velká cena Domažlic

45.000

43.200

4

Velosport Domažlice z.s. - Čerchov

35.000

33.600

5

Mílaři Domažlice, atletický oddíl . Hvězdné házení

100.000

96.000

6

Mílaři Domažlice, atletický oddíl - Zelenov

18.000

17.300

7

SK Jiskra Domažlice – Memoriál V Peroutky

46.000

44.000

celkem

 

378.000

362.700

Termín splnění: 31.08.2024    (OKS)

 

2128 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova – reprezentace města v dlouhodobých mistrovských soutěžích v roce 2024“ dle předloženého návrhu výboru zpracovaného do tabulky A:

P. č.

Žadatel

Požadovaná částka

Navrhovaná částka

1

AC Domažlice

155.000

93.000

2

Basketbal Jiskra Domažlice z.s.

430.000

220.000

3

TJ Jiskra Domažlice

1.780.000

1.752.000

4

Volejbal Domažlikce, z.s.

265.000

245.000

celkem

 

2.630.000

2.310.000

Termín splnění: 31.08.2024    (OKS)

 

2129 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Podpora činnosti dospělých – sport a tělovýchova v roce 2024“ dle předloženého návrhu výboru zpracovaného do tabulky A:

P. č.

Žadatel

Požadovaná částka

Navrhovaná částka

1

AC Domažlice

95.000

50.000

2

HC Domažlice, z.s.

175.000

136.000

3

Mílaři Domažlice

55.500

47.000

4

SK Jiskra Domažlice

264.000

150.000

5

TJ Jiskra Domažlice, z.s.

89.000

68.000

6

TJ Sokol Domažlice

39.000

30.000

7

Volejbal Domažlice.z.s.

110.000

110.000

8

Wolfs Domažlice, z.s.

124.000

69.000

celkem

 

951.500

660.000

Termín splnění: 31.08.2024    (OKS)

 

2130 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Podpora činnosti mládeže – sport a tělovýchova v roce 2024“ dle předloženého návrhu výboru zpracovaného do tabulky A:

P. č.

Žadatel

Požadovaná částka

Navrhovaná částka

1

AC Domažlice- atletika

442.100

254.000

2

Basketbal Jiskra Domažlice, z.s.

681.000

337.000

3

Dance Group A&D Domažlice, z.s.

624.000

364.000

4

Dolez Domažlice, z.s.

108.630

35.000

5

Gymnastický klub Domažlice, z.s.

276.100

185.000

6

HC Domažlice, z.s.

2.160.000

2.035.000

7

Judo-club Domažlice, z.s.

328.500

198.000

8

LTC Domažlice, z.s.

180.000

106.000

9

Mílaři Domažlice, atletický oddíl

265.000

265.000

10

Plavecký oddíl Rejnoci Domažlice

472.000

292.000

11

Samuraj Domažlice

230.000

159.000

12

SK Jiskra Domažlice

1.635.000

1.263.000

13

SUK Domažlice, z.s.

306.000

236.000

14

TJ Jiskra Domažlice, z.s.

902.000

684.000

15

TJ Sokol Domažlice

120.000

90.000

16

Volejbal Domažlice, z.s.

231.000

45.000

17

Wolf´s Domažlice, z.s.

156.300

107.000

celkem

 

9.117.630

6.655.000

Termín splnění: 31.08.2024    (OKS)

 

2131 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Otevřená sportoviště v roce 2024“ dle předloženého návrhu výboru zpracovaného do tabulky A:

P. č.

Žadatel

Požadovaná částka

Navrhovaná částka

1

GJŠB

100.000

91.000

2

Sídliště Šumava, z.s.

30.000

30.000

celkem

 

130.000

121.000

Termín splnění: 31.08.2024    (OKS)

 

2132 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu přílohy č. 4 (Smlouva o poskytnutí dotace) Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice pro oblast školství, mládeže a sportu schválených ZM dne 20.12.2023 usnesením č. 496 ch) dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a jednotlivými subjekty dle „vzorové smlouvy“ a dle návrhu výboru školství, mládeže a sportu

Termín splnění: 31.08.2024    (OKS)

                                   

2133 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice - kultura a ostatní zájmová činnost - celoroční činnost 2024“ dle předloženého návrhu výboru zpracovaného do tabulky A:

poř.  číslo

název žadatele

požadovaná částka

(80 % z uznat.nákladů)

přidělená částka

název projektu

1

Zdeňka Bohmannová

34.560

30.440

Činnost taneční skupiny na rok 2024

2

Canzonetta

20.000

19.760

Roční činnost sboru

3

CB Klub

80.000

76.670

Podpora radioamatérské činnosti

4

Čerchovan

85.000

82.170

Činnost pěveckého sboru v roce 2024

5

Domažlický dějepis

12.000

10.290

Za poznáním do nitra země

6

KČT

11.960

10.820

Celoroční činnost KČT

7

Městská rada seniorů

41.600

34.170

Celoroční činnost MRS

8

SDH

56.000

52.000

Celoroční kulturní a ost. činnost

 

celkem

341.120

316.320

 

 

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice - kultura a ostatní zájmová činnost - celoroční činnost 2024“ dle předloženého návrhu výboru zpracovaného do tabulky B:

poř.  číslo

název žadatele

požadovaná částka

přidělená částka

název projektu

 

 

 

 

 

1

Šviháček, z.s.

15.000

0

Nesplnění podmínky programu – sídlo žadatele Kdyně

 

celkem

15.000

0

 

Termín splnění: 31.08.2024    (OKS)

 

2134 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0114 §3429 pol. 5229 – 46.680 Kč (Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice                                                                  - kultura a ostatní zájmová činnost - celoroční činnost 2024)

org. 0114 §3392 pol. 5229 + 46.680 Kč (Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice

                                                                      - kultura a ostatní zájmová činnost - jednotlivé projekty 2024)

Termín splnění: 22.05.2024    (OF)

 

2135 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů 2024“ dle předloženého návrhu výboru zpracovaného do tabulky A:

poř.  číslo

název žadatele

požadovaná částka

(80 % z uznat.nákladů)

přidělená částka

název projektu

1

Zdeněk Vyšohlíd

35.000

35.000

Vydání knihy Dialektika zdůrazňování

 

celkem

35.000

35.000

 

Termín splnění: 31.08.2024    (OKS)

 

2136 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0114 §3319 pol. 5229 – 26.000 Kč (Publikační a vydavatelská činnost místních subjektů 2024“)

org. 0114 §3392 pol. 5229 + 26.000 Kč (Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice

                                                                           - kultura a ostatní zájmová činnost - jednotlivé projekty 2024)

Termín splnění: 22.05.2024    (OF)

 

2137 - doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0114 §3316 pol. 5229 – 61.000 Kč (Publikační a vydavatelská činnost s tématikou vztahující se                                                                         k městu Domažlice 2024“)

org. 0114 §3392 pol. 5229 + 18.970 Kč (Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice -                                                                     kultura a ostatní zájmová činnost - jednotlivé projekty 2024)

org. 0114 §3399 pol. 5229 + 42.030 Kč (Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice -                                                                       kultura a ostatní zájmová činnost 2024)

Termín splnění: 22.05.2024    (OF)

 

2138 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Podpora vlastních aktivit občanů/spolků města Domažlice - kultura a ostatní zájmová činnost - jednotlivé projekty 2024“ dle předloženého návrhu výboru zpracovaného do tabulky A:

poř.  číslo

název žadatele

požadovaná částka

(80 % z uznat.nákladů)

přidělená částka

název projektu

1

Čerchovan

284.000

169.530

Koncert A. Dvořák - Svatební košile

2

KČT

21.600

13.590

Česká studánka

3

Veteran Car Club *

80.000

18.530

Sraz historických vozidel

 

celkem

385.600

201.650

 

Termín splnění: 31.08.2024    (OKS)

 

2139 - doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí částek z programu „Podpora pořadatelských aktivit na území města Domažlice - kultura a ostatní zájmová činnost 2024“ dle předloženého návrhu výboru zpracovaného do tabulky A:

poř.  číslo

název žadatele

požadovaná částka

(80 % z uznat.nákladů)

přidělená částka

název projektu

1

ČM myslivecká jednota

13.000

9.290

Svatohubertská mše

2

Ludmila D. Peterková

80.800

60.180

15. mezin. letní klarinetové kurzy

3

V+K  (Militký)

86.000

64.050

Rockové kurzy a Letní um. dílna

4

Westmusic

80.000

8.510

Chodrockfest 2024

 

celkem

259.800

142.030

 

Termín splnění: 31.08.2024    (OKS)

 

2140 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi městem Domažlice a jednotlivými subjekty dle „vzorové smlouvy“ a dle návrhu výboru kultury a cestovního ruchu

Termín splnění: 31.08.2024    (OKS)

 

2141 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků p. č. 2483/3 a p. č. 4948/34, oba v k. ú. Domažlice za cenu dle znaleckého posudku č. 2875-13/22 vyhotoveného Ing. Josefem Vaňkem, Domažlice, IČ 61787141 a uzavření kupní smlouvy se xxx dle předloženého návrhu

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0252 § 3639 pol. 6130 +   2.500.000 Kč (výkupy pozemků)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 -    2.500.000 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 22.05.2024    (OSM)                                                                       

 

2142 - doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené 20.03.2019, kterým dojde k prodloužení doby trvání práva stavby rodinného domu zřízeného k pozemku p. č. 2483/16 v k. ú. Domažlice do 31.05.2025, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 30.06.2024    (OSM)

 

2143 - doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se zasláním odpovědi Správě železnic, s. o., se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 70994234, ve které město Domažlice projeví zájem o koupi pozemků uvedených v dopise pod zn. S000387/2022-SŽ-GŘ- 031

Termín splnění: 31.05.2024    (OSM)

 

2144 - schvaluje odvolání příkazu dle příkazní smlouvy uzavřené dne 23.12.2016 mezi městem Domažlice jakožto příkazcem a společností Friends-Company s. r. o., se sídlem Janáčkova 306, Horšovský Týn - Velké Předměstí, PSČ 346 01, IČ 03049485 jakožto příkazníkem, a to v celém rozsahu(OSM)

 

2145 - ukládá Městskému kulturnímu středisku v Domažlicích, IČ 00073865 dokončit realizaci informačního systému v širším centru města Domažlice

Termín splnění: 31.10.2024    (OSM)

 

2146 - schvaluje pronájem pozemku p. č. st. 3420, jehož součástí je budova čp. 296 v ulici 28. října v Domažlicích, a části pozemku p. č. 2404/6 vymezené situačním plánkem, vše v k. ú. Domažlice, za účelem zřízení a provozování polytechnické dílny a skladu Diecézní charitě Plzeň, se sídlem Hlavanova 359/16, Východní Předměstí, Plzeň, PSČ 326 00, IČ 49774034 na dobu neurčitou, za cenu 30.000 Kč/rok s inflačním nárůstem, kauce ve výši čtyřnásobku měsíční výše nájemného a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)           

                                                                                                                                             

2147 - souhlasí s bezúplatným užíváním části nebytových prostor (1. NP) v budově čp. 518, jež je součástí pozemku p. č. st. 2906 v k. ú. Domažlice, v ulici Zahradní v Domažlicích, tvořící předmět nájmu dle nájemní smlouvy uzavřené dne 01.10.2000 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a právním předchůdcem spolku Junák - český skaut, středisko Jiřinky Paroubkové Domažlice, z. s., se sídlem Zahradní 518, Bezděkovské Předměstí, Domažlice, IČ 65571347 (Junákem, Svazem skautů a skautek ČR, středisko 301.01) jakožto nájemcem, třetími osobami z řad Junáka - českého skauta,  na rok 2024, za účelem poznávání našeho kraje, vzdělávání v různých kurzech a skautských vzdělávacích akcích(OSM)

 

2148 - schvaluje pronájem částí pozemků p. č. 4779/1, p. č. 4779/2 a p. č. 4938/2, vše v k. ú. Domažlice, vymezených situačním plánkem, za účelem umístění gastrostanu v době konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti v roce 2024 společnosti DEJSI Catering s. r. o., se sídlem Husova třída 41, Dolejší Předměstí, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 07125861 za cenu 31.350 Kč za celou dobu nájmu a uzavření nájemní smlouvy dle upraveného návrhu(OSM)

 

2149 - souhlasí s bezúplatným užíváním zahrady Chodského hradu za účelem konání soutěže v první pomoci dne 18.06.2024 od 10:00 h do 12:00 h Vyšší odbornou školou, Obchodní akademií a Střední zdravotnickou školou, se sídlem Erbenova 184, Domažlice - Týnské Předměstí, PSČ 344 01, IČ 48342939 za podmínky zabezpečení úklidu a uvedení zahrady do původního stavu (OSM)       

                                                                                        

2150 - a) souhlasí s bezúplatným užíváním zahrady Chodského hradu za účelem konání kulturních akcí v období od 04.07.2024 do 22.07.2024 Městským kulturním střediskem v Domažlicích, IČ 00073865 za podmínky zabezpečení úklidu a uvedení zahrady do původního stavu

b) souhlasí s bezúplatným užíváním zahrady Chodského hradu za účelem konání akce "Koncert dechové hudby Vrchovanka" od 01.09.2024 do 02.09.2024 Městským kulturním střediskem v Domažlicích, IČ 00073865 za podmínky zabezpečení úklidu a uvedení zahrady do původního stavu(OSM)

 

2151 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení LED světelné tabule do sportovní haly ve Fügnerově ulici v Domažlicích“ nabídku společnosti NISASPORT-ELEKTRONIK, s. r. o., se sídlem Maršovice 100, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 01, IČO 47311452, ve výši 703.857 Kč vč. DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení LED světelné tabule do sportovní haly ve Fügnerově ulici v Domažlicích“ se společností NISASPORT-ELEKTRONIK, s. r. o., se sídlem Maršovice 100, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 01, IČO 47311452, dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0594 §              pol. 4222   + 800.000 Kč (příjem dotace – Plzeňský kraj)

org. 0594 § 3412 pol. 6122     + 703.857 Kč (Sportovní hala Fügnerova ul. – LED světelná tabule)

org. 0594 § 6399 pol. 5362      - 122.157 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901      - 116.340 Kč (investiční rezerva – podíl města)

org. 0261 § 6409 pol. 5911     + 334.640 Kč (rozpočtová rezerva – vratka dotace) (OSM)

 

2152 - a) schvaluje nejvýhodnější nabídku na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava komunikace v ulici Pelnářova, Domažlice“ nabídku společnosti COLAS CZ, a. s., se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, Praha 9, PSČ 190 00, IČO 26177005, ve výši 314.600 Kč vč. DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava komunikace v ulici Pelnářova, Domažlice“ se společností COLAS CZ, a. s., se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, Praha 9, PSČ 190 00, IČO 26177005, dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 5171    + 314.600 Kč (Oprava komunikace v ulici Pelnářova – realizace)

org. 0264 § 6409 pol. 6901     – 314.600 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

2153 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby s názvem „Oprava komunikace v ulici Pelnářova, Domažlice“ s Jakubem Baštářem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Mlýnec, Postřekov, PSČ 345 35, IČO 87672014, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 5171    + 9.600 Kč (Oprava komunikace v ulici Pelnářova – TDS)

org. 0264 § 6409 pol. 6901     – 9.600 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

2154 - schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Opláštění kabelové trasy v ZŠ Komenského 17“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(OSM)

 

2155 - schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy plotu Mánesova 204“ Domažlice realizované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(OSM)

 

2156 - ukládá Domažlické správě nemovitostí spol. s r. o., IČ 26324261 zajistit cenovou nabídku na nový výtah v Městském centru sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory Domažlice, Břetislavova 84, Domažlice                                                                                  

Termín splnění: 05.06.2024 (OSM)

 

2157 - a) schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Sportovní areál Střelnice Domažlice, komunikace pro pěší a parkovací plocha“ uzavřené dne 06.10.2023 se společností SWIETELSKY stavební s. r. o., se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, PSČ 370 04, IČO 48035599 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0246 § 2219 pol. 6121 – 5.493 Kč (areál Střelnice – komunikace pro pěší a parkovací                                                 plocha – DOD3)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 5.493 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

2158 - a) bere na vědomí e-mailovou korespondenci Mgr. J. Endrštové ze dne 10.05.2024, týkající se žádosti společnosti Metrostav a. s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, IČ 00014915 o prodloužení termínu pro odstranění reklamovaných vad díla „Dostavba Pivovaru – Kulturní centrum Domažlice“

b) schvaluje zaslání odpovědi společnosti Metrostav a. s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, IČ 00014915 dle návrhu uvedeného v e-mailové korespondenci Mgr. J. Endrštové(OSM)

 

2159 - schvaluje rozšíření zakázky „Internát zdravotnické školy opravy vnitřních instalací“ o zajištění opravy elektroinstalace budovy internátu Střední zdravotnické školy v Domažlicích, Chodské náměstí 72, společnosti PROKAT invest, s. r. o., se sídlem Plzeňská 1348/95, Praha 5 - Košíře, PSČ 150 00, IČ 25238876 v rozsahu dle předložené nabídky(OSM)

 

2160 - a) bere na vědomí Informační dopis k problematice připojení na pult centralizované ochrany u Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ze dne 14.02.2024

b) bere na vědomí jednotlivé výpovědi smluv o připojení elektrické požární signalizace na pult centrální ochrany Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, konkr. pro objekt č. 3022 – Chodský hrad, Chodské náměstí 96, Domažlice ze dne 18.01.2024 a objekty č. 3050 – Kulturní centrum Pivovar Domažlice, Pivovarská 10, Domažlice a č. 3053 - Základní škola Domažlice Komenského 17, Komenského 17, Domažlice ze dne 21.01.2024

c) schvaluje uzavření Smlouvy o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, se sídlem Kaplířova 2726/9, Jižní Předměstí, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 70883378 za účelem připojení elektrické požární signalizace objektu Chodského hradu, Chodské náměstí 96, Domažlice na pult centralizované ochrany, dle předloženého návrhu

d) schvaluje uzavření Smlouvy o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, se sídlem Kaplířova 2726/9, Jižní Předměstí, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 70883378 za účelem připojení elektrické požární signalizace objektu Kulturního centra Pivovar Domažlice, Pivovarská 10, Domažlice na pult centralizované ochrany, dle předloženého návrhu

e) schvaluje uzavření Smlouvy o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje, se sídlem Kaplířova 2726/9, Jižní Předměstí, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 70883378 za účelem připojení elektrické požární signalizace objektu Základní školy Komenského 17 v Domažlicích na pult centralizované ochrany, dle předloženého návrhu(OSM)

 

2161 - bere na vědomí uzavírky a zvláštní užívání komunikací v době příprav a konání Chodských slavností a Vavřinecké pouti v roce 2024 dle předloženého návrhu       (OSM)

 

2162 - a) schvaluje variantu „C“ Studie propojení ulice Benešova s Hanovo parkem vypracovanou společností Projekční kancelář Rojt s. r. o., se sídlem, Domažlice, PSČ 344 01, IČO 21184691

b) ukládá odboru správy majetku předložit radě města ke schválení cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby studie varianty „C“ propojení ulice Benešova s Hanovo parkem

Termín splnění: 31.07.2024(OSM)

 

2163 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování inženýrské sítě (splašková kanalizace a dešťová kanalizace) vybudované v souvislosti se stavbou „Domažlice – obytná zóna Nevolický vrch“ na pozemku p. č. 2898/3, k. ú. Domažlice ve prospěch města Domažlice a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti č. E654-S-2158/2024 s organizací Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 709942344, jako budoucím povinným, a xxx jako stavebník a investor, dle předloženého návrhu a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

2164 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene  zřízení a provozování distribučního zařízení  na pozemcích p. č. 260/73, 260/74, 260/75, 260/76, 260/77 a 631/1, vše v k. ú. Havlovice u Domažlic, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,  se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Havlovice, DO, p. č. 353/52 – kNN, FVE“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby č IV-12-0022801/SoBS VB/1 dle předloženého návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

2165 - schvaluje v souladu s čl. V „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice“ na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 3, ul. Baldovská čp. 638, Domažlice (OSM)

 

2166 - schvaluje v souladu s čl. V „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice“ na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 27, ul. Břetislavova čp. 84, Domažlice (OSM)

 

2167 - schvaluje v souladu s čl. V „Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v majetku města Domažlice“ na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení – bytu č. 11, ul. Břetislavova čp. 84, Domažlice (OSM)

 

2168 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, 344 01 Domažlice, zařazení školního nábytku dle předloženého návrhu(OF)

 

2169 - a) schvaluje převedení pohledávek na pokutách a nákladech řízení, uložených odborem pro projednávání přestupků do podrozvahové evidence ve výši 135.200 Kč dle předloženého návrhu

b) schvaluje převedení přeplatků na pokutách - odbor pro projednávání přestupků ve výši 4.650 Kč do výnosů města dle předloženého návrhu(OF)

 

2170 - schvaluje převod finančních prostředků příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice ve výši 1.000.000 Kč z účtu 413 – rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření na účet 416 – fond investic(OF)

 

2171 - schvaluje změnu rozpočtu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Domino Domažlice takto:

Účet 518 – ostatní služby                                          -  30.000 Kč

Účet 558 – náklady na pořízení DDHM                     + 30.000 Kč(OF)

 

2172 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0241 § 3639 pol. 5362 + 70.000 Kč (daň z nemovitých věcí za město)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 70.000 Kč (rozpočtová rezerva) (OF)

 

2173 - a) bere na vědomí informaci o provozu jednotlivých pracovišť během letních prázdnin 2024 v Mateřské škole Domažlice, příspěvkové organizaci

b) bere na vědomí informaci o provozu jednotlivých pracovišť MŠ během letních prázdnin 2024 v Základní škole a mateřské škole Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkové organizaci(OKS)

 

2174 - bere na vědomí informaci o uzavření Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace, ve dnech 01.07.2024 až 09.08.2024(OKS)

 

2175 - a) stanovuje měsíční úplatu za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem Domažlice pro školní rok 2024/2025 ve výši 400 Kč

b) stanovuje měsíční úplatu za zájmové vzdělávání ve školních družinách zřizovaných městem Domažlice pro školní rok 2024/2025 ve výši 150 Kč  (OKS)

 

2176 - doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace města Domažlice Sluníčko Domažlice, příspěvková organizace, se sídlem Domažlice, Michlova 565, PSČ  344 01, IČ 71294121, dle předloženého návrhu

Termín splnění: 01.09.2024 (OKS)

 

2177 - jmenuje na pracovní místo ředitele Městského kulturního střediska v Domažlicích, se sídlem náměstí Míru 51, Město, Domažlice, PSČ 344 01, IČ 00073865, Ing. Patrika Zubera, s účinností od 01.06.2024(OKS)

 

2178 - schvaluje platový výměr Ing. Patriku Zuberovi, řediteli Městského kulturního střediska v Domažlicích, dle předloženého návrhu s účinností od 01.06.2024(OKS)

 

2179 - schvaluje odměnu Ing. Patriku Zuberovi, pověřenému řízením Městského kulturního střediska v Domažlicích, dle předloženého návrhu(OKS)

 

2180 - odkládá projednání bodu č. 41 „Smlouva o dílo - výměna oken v městské chatě“ (OKS)

 

2181 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc duben 2024(MP)

 

2182 - schvaluje návrh programu 20. zasedání zastupitelstva města Domažlice, které se bude konat dne 22.05.2024, dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

2183 - zmocňuje Mgr. Jiřinu Endrštovou, advokátku, k zastupování města Domažlice v exekučním řízení, které vede soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň – město pod sp. zn. 108 EX 13237/14, zejména k přihlášení pohledávek města Domažlice do uvedeného exekučního řízení (do dražby)(OSM)

 

2184 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise pro regeneraci MPR a státní památkovou péči ze dne 23.04.2024

b) ukládá odboru správy majetku poskytnout panu Zdeňku Procházkovi na vyžádání evidenci hrobů a hrobový plán za účelem badatelského záměru „Katalogizace významných hrobů na městském hřbitově Domažlice“

Termín splnění: 31.12.2024    (OSM)                                                                       

c) ukládá odboru správy majetku informovat komisi pro regeneraci MPR Domažlice o stavu problému nevhodného umístění kamery na nároží objektu Kostelní č. p. 105

Termín splnění: 30.06.2024    (OSM)

 

2185 - schvaluje poskytnutí lhůty do 31.05.2024 paní Janě Jirkové, fyzické osobě podnikající, se sídlem Barrandova 353/14, Plzeň - Východní Předměstí, PSČ 326 00, IČ 45407495 k vyklizení předmětu nájmu (tvořeného pozemky či částmi pozemků p. č. 12/2, p. č. 12/3, p. č. st. 377, p. č. st. 378, p. č. st. 379, p. č. st. 380 a p. č. st. 381, vše v k. ú. Babylon) a jeho vrácení městu Domažlice z titulu smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené dne 16.05.2022 mezi městem Domažlice jako pronajímatelem a paní Janou Jirkovou jako nájemcem(OSM)

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

starosta města

 

 

Ing. Viktor Krutina v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 

Datum vložení: 15. 5. 2024 14:00
Datum poslední aktualizace: 16. 5. 2024 7:45
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)