Menu
Město Domažlice
Domažlice

97. schůze ze dne 23.06.2021

-

 

U S N E S E N Í

 

z 97. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 23.06.2021

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3787 - schvaluje předložený program schůze

 

3788 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem "Realizace interaktivních expozic "POZOR HRANICE" a "Příběh domažlického pivovaru" v Kulturním centru - Pivovar Domažlice“ realizovanou v nadlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů společnosti MLT s. r. o., se sídlem Chodská 1032/27, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00, IČO 45352895 za cenu 10.356.151,39 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem "Realizace interaktivních expozic "POZOR HRANICE" a "Příběh domažlického pivovaru" v Kulturním centru - Pivovar Domažlice“ se společností MLT s. r. o., se sídlem Chodská 1032/27, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00, IČO 45352895 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno rozpočtové opatření(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 24. 6. 2021 14:22
Datum poslední aktualizace: 24. 6. 2021 14:26
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)