Menu
Město Domažlice
Domažlice

95. schůze ze dne 07.06.2021

-

U S N E S E N Í

 

z 95. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 07.06.2021

 

Rada města v Domažlicích:

 

3712 - schvaluje předložený program schůze

 

3713 - a) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě „ZŠ Komenského 17, Domažlice – Rekonstrukce kotelny, kuchyně, jídelny, skladů a části suterénu“ se společností BEZPO Plzeň s.r.o., se sídlem Bendova 692/2, Jižní Předměstí, Plzeň, PSČ 301 00, IČ 26351951 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3113 pol. 6121 + 33.880 Kč (BOZP – ZŠ Komenského 17, rekonstrukce kotelny, kuchyně, jídelny, skladů a části suterénu)

org. 0287 § 6399 pol. 5362 - 5.880 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 28.000 Kč (investiční rezerva)       (OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 7. 6. 2021 14:59
Datum poslední aktualizace: 8. 6. 2021 9:28
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)