Menu
Město Domažlice
Domažlice

93. schůze ze dne 26.05.2021

-

 

U S N E S E N Í

 

z 93. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 26.05.2021

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3635 - schvaluje předložený program schůze

 

3636 - a) bere na vědomí žádost o udělení licence k provozování veřejné linkové osobní vnitrostátní dopravy na lince 400320 Kdyně – Domažlice – Plzeň dopravci Z – Group bus a. s., třída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 Zlín, IČ 45192120

b) souhlasí částečně s přepravou mezi zastávkami na území města dle stanoviska č. 2(OSM)

 

3637 - a) bere na vědomí žádost o změnu licence k provozování veřejné linkové osobní vnitrostátní dopravy na lince č. 400321 Domažlice – Plzeň dopravci Z – Group bus a. s., třída Tomáše Bati 258, Louky, 763 02 Zlín, IČ 45192120

b) souhlasí se zastávkami na lince č. 400321 Domažlice – Plzeň(OSM)

 

3638 - a) schvaluje obecné usnesení dle stanoviska č. 2 dle předloženého návrhu při vyjádření k udělení nebo změně licence dopravcům při kopírování částečně nebo kompletně trasy MAD

b) schvaluje obecné usnesení dle stanoviska č. 3 dle předloženého návrhu při vyjádření k udělení nebo změně licence dopravcům, kteří nekopírují trasu linky MAD(OSM)

 

3639 - nesouhlasí s využitím dětského dopravního hřiště dne 12.06.2021 od 14:00 do 23:30 hodin za účelem konání akce Vítání léta ve Skate parku(OSM)

 

3640 - souhlasí s uzavírkou místní komunikace – ul. Chodská od křižovatky ul. Chodská, ul. Havlíčkova a ul. Hruškova (od č. p. 94, 592) k č. p. 95 v ul. Chodská v Domažlicích z bezpečnostních důvodů při odhalování pomníku osvobození dne 06.06.2021 v době od 13:00 do 16.00 hodin(OSM)

 

3641 - ukládá komisi pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost posoudit žádost o odkup části pozemku p. č. st. 3254/3 v k. ú. Domažlice ve vlastnictví města Domažlice, dle přiloženého situačního plánu

Termín splnění 30.06.2021(OSM)

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 27. 5. 2021 14:17
Datum poslední aktualizace: 1. 6. 2021 14:27
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)