Menu
Město Domažlice
Domažlice

88. schůze ze dne 19.04.2021

-

 

U S N E S E N Í

 

z 88. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 19.04.2021

 

Rada města v Domažlicích:

 

3490 - schvaluje předložený program schůze

 

3491 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Čerchov, Malinová hora, Bystřice odstranění objektů bývalé vojenské posádky v k. ú. Pec a Dolní Folmava“ realizovanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů společnosti Radek Škvára, s. r. o., se sídlem Kotopeky 75, Hořovice, PSČ 268 01, IČ 25095234 za cenu 11.969.479,70 Kč vč. DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Čerchov, Malinová hora, Bystřice odstranění objektů bývalé vojenské posádky v k. ú. Pec a Dolní Folmava“ se společností Radek Škvára, s. r. o., se sídlem Kotopeky 75, Hořovice, PSČ 268 01, IČ 25095234 dle předloženého návrhu za předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno rozpočtové opatření

c) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0560 pol. 4116 + 10.174.058 Kč (Dotace MŽP - Čerchov, Malinová hora, Bystřice – odstranění objektů)

org. 0560 § 2143 pol. 5171 + 11.969.480 Kč (Realizace akce - Čerchov, Malinová hora, Bystřice – odstranění objektů)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 1.795.422 Kč (investiční rezerva)

Termín splnění: 30.04.2021(OSM)

 

3492 - bere na vědomí informaci o veřejné zakázce malého rozsahu realizované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na dodávku s názvem "Nákup osobního automobilu" vyhlášené společností Domažlické městské lesy spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Tyršova 611, PSČ 344 01, IČ 26322994, v rámci které byla jako nejvýhodnější nabídka vyhodnocena nabídka společnosti AUTO Kříž s. r. o., se sídlem Domažlice, Týnské Předměstí, Prokopa Velikého 646, PSČ 344 01, IČ 26375478 za cenu 403.672,73 Kč bez DPH(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 19. 4. 2021 14:21
Datum poslední aktualizace: 25. 5. 2021 8:30
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)