Menu
Město Domažlice
Domažlice

85. schůze ze dne 24.03.2021

-

 

U S N E S E N Í

 

z 85. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne24.03.2021

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3383 - schvaluje předložený program schůze

 

3384 - a) rozhodla přidělit veřejnou zakázku s názvem „Domažlice, Boženy Němcové 118 – stavební úpravy objektu“ realizovanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se společnosti STAVBY VZL s. r. o., se sídlem Domažlice, Město, náměstí Míru 57, PSČ 344 01, IČ 01567411 ve výši 7.656.513 Kč bez DPH

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Domažlice, Boženy Němcové 118 – stavební úpravy objektu“ se společností STAVBY VZL s. r. o., se sídlem Domažlice, Město, náměstí Míru 57, PSČ 344 01, IČ 01567411 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3385 - a) ruší usnesení č. 3319 c) ze dne 02.03.2021

b) vylučuje účastníka T O P SERVIS, s. r. o., se sídlem Brno-střed, Veveří, Bayerova 798/29, PSČ 602 00, IČ 25349490, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Nábytek“ v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 24. 3. 2021 16:21
Datum poslední aktualizace: 24. 3. 2021 16:23
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)