Menu
Město Domažlice
Domažlice

77. schůze ze dne 05.01.2021

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 77. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 05.01.2021

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

3051 - schvaluje upravený program schůze

 

3052 - a) bere na vědomí přehled nesplněných usnesení rady města

b) prodlužuje termín splnění usnesení 1809 z 31.03.2020 z důvodu oprav závad a chybějícího stanoviska hasičů do 31.01.2021(OSM)

 

3053 - schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů(OSM)

 

3054 a) schvaluje v souladu s čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení žádosti do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 54/3, ul. Poděbradova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3055 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu na byt č. 596/10, ul. Michlova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu(OSM)

 

3056 - schvaluje uzavření dodatku č. 18 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3057 - schvaluje uzavření dodatku č. 18 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členkou Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3058 - schvaluje uzavření dodatku č. 18 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členkou Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3059 - schvaluje uzavření dodatku č. 18 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členkou Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3060 - schvaluje uzavření dodatku č. 18 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členkou Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3061 - schvaluje uzavření dodatku č. 18 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3062 - schvaluje uzavření dodatku č. 18 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členkou Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3063 - schvaluje uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě ze dne 18.09.2012 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3064 - schvaluje uzavření dodatku č. 18 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členkou Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3065 - schvaluje uzavření dodatku č. 18 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3066 - schvaluje uzavření dodatku č. 18 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3067 - schvaluje uzavření dodatku č. 18 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3068 - schvaluje uzavření dodatku č. 18 k nájemní smlouvě ze dne 30.04.2003 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členkou Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3069 - schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 08.06.2016 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členkou Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3070 - schvaluje uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 22.11.2013 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3071 - schvaluje uzavření dodatku č. 20 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členy Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3072 - schvaluje uzavření dodatku č. 20 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3073 - schvaluje uzavření dodatku č. 20 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3074 - schvaluje uzavření dodatku č. 20 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3075 - schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 13.03.2017 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členkou Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3076 - schvaluje uzavření dodatku č. 20 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členkou Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3077 - schvaluje uzavření dodatku č. 20 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členkou Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3078 - schvaluje uzavření dodatku č. 20 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členkou Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3079 - schvaluje uzavření dodatku č. 20 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3080 - schvaluje uzavření dodatku č. 20 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členkou Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3081 - schvaluje uzavření dodatku č. 20 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členkou Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3082 - schvaluje uzavření dodatku č. 20 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3083 - schvaluje uzavření dodatku č. 20 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členkou Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3084 - schvaluje uzavření dodatku č. 20 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členkou Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3085 - schvaluje uzavření dodatku č. 20 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členkou Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3086 - schvaluje uzavření dodatku č. 20 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3087 - schvaluje uzavření dodatku č. 21 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členem Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3088 - schvaluje uzavření dodatku č. 20 k nájemní smlouvě ze dne 08.10.2001 mezi městem Domažlice, Nájemním družstvem Domažlice, družstvem a členkou Nájemního družstva Domažlice, družstva dle předloženého návrhu(OSM)

 

3089 - a) bere na vědomí žádost

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 3, v budově čp. 238 v ul. 17. listopadu v Domažlicích (OSM)

 

3090 - schvaluje převedení pohledávek na nájemném včetně poplatku a úroku z prodlení a soudních poplatků do podrozvahové evidence v celkové výši 140.441 Kč(OSM)

 

3091 - a) bere na vědomí žádost o uzavření nové nájemní smlouvy ze dne 18.11.2020

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 5, v budově č. p. 243 v ul. 17. listopadu v Domažlicích za podmínky úhrady kauce ve výši 12.820 Kč do 25.01.2021(OSM)

 

3092 - schvaluje zřízení úplatného věcného břemene zřízení a provozování distribučního zařízení a vstupu a vjíždění na pozemek p. č. 4781/2 v k. ú. Domažlice, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 v rámci stavby „Domažlice, DO, st.p. 253/1 - kNN“ na dobu neurčitou a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Dohody o umístění stavby dle upraveného návrhu a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene, jejíž podstatné náležitosti jsou vymezeny touto Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene(OSM)

 

3093 - bere na vědomí informaci odboru správy majetku o splnění usnesení č. 1175 c) ze dne 08.10.2019 týkající se možnosti umístění nabíjecích stanic pro elektrokola(OSM)

 

3094 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 29.06.2018 mezi městem Domažlice a obcí Babylon, se sídlem Babylon 27, PSČ 344 01, IČ 00572551 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3095 - schvaluje pronájem movitých věcí uvedených v inventurním soupisu majetku položkovém, SU 022 a SU 028, ke dni 21.12.2020 společnosti Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., se sídlem U Zimního stadionu 291, Domažlice, IČ 25241958 na dobu neurčitou, za cenu 27.096 Kč/rok bez DPH rok a uzavření nájemní smlouvy dle předloženého návrhu(OSM)

 

3096 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 k dohodě o vzájemném vypořádání mezi městem Domažlice a společností DIMATEX CS spol. s r. o. dle předloženého návrhu(OSM)

 

3097 - schvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Tomášem Strejcem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Kdyně, PSČ 345 06, IČ 64351947 za užívání části nebytových prostor v budově čp. 40 na náměstí Míru v Domažlicích na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 28.04.2000, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.10.2020 - 31.12.2020, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření(OSM)

 

3098 - schvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemcem Zdeňkou Hromádkovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 49204238 za užívání části nebytových prostor v budově čp. 235 v ulici Kozinova v Domažlicích na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 01.12.2010, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.10.2020 - 31.12.2020, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření(OSM)

 

3099 - schvaluje poskytnutí slevy z nájemného hrazeného nájemci Miroslavou Palkovičovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Chrastavice, IČ 61150339 a paní Stanislavou Ludvíkovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 76268349 za užívání části nebytových prostor v budově čp. 638 v ulici Baldovská v Domažlicích na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřené dne 21.02.2017, a to slevy ve výši 30 % nájemného za období 01.10.2020 - 31.12.2020, z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijetí mimořádných opatření(OSM)

 

3100 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvě č. 83002 ze dne 13.12.2000, mezi městem Domažlice a společností T- Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, Praha 4, PSČ 148 00, IČ 64949681, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3101 - a)souhlasí s pokácením 3 ks lesních stromů na městském pozemku p. č. 2586/30 v k. ú. Domažlice

b) nesouhlasí s pokácením borovice na pozemku p. č. 679/1 v k. ú. Havlovice u Domažlic

c) souhlasí s provedením zdravotních a bezpečnostních řezů na jasanu rostoucím na parcele p. č. 4784/2 v k. ú. Domažlice(OSM)

 

3102 - schvaluje uzavření dohody o vzájemném vypořádání při dodávce vody a odvádění odpadních vod s ČR – Ministerstvem obrany, se sídlem Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6, IČ 60162694, dle předloženého návrhu(OSM)

 

3103 - doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p. č. 4948/30, druh pozemku ostatní plocha o výměře 3 m2 v k. ú. Domažlice a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 240 Kč/m2.

Termín splnění: 27.01.2021(OSM)

 

3104 - a) bere na vědomí závěr jednání komise pro místní rozvoj, dopravu a bezpečnost ze dne 14.12.2020

b) ukládá odboru správy majetku zajistit rozpracované varianty řešení studie parkoviště U Svatých podle doporučení komise pro místní rozvoj, dopravu a bezpečnost

Termín splnění: konec února 2021(OSM)

 

3105 - a) schvaluje v souladu s čl. 3 odst. 6 vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek, udělení výjimky na zadání zakázky na provedení opravy střechy, resp. ucelených částí střechy zimního stadionu v Domažlicích

b) schvaluje zadání zakázky na provedení opravy havarijního stavu střechy, resp. ucelených částí střechy zimního stadionu v Domažlicích panu Františkovi Kotkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Kašperské Hory, PSČ 341 92, IČ 49171895 dle předložené nabídky v celkové výši 689.668 Kč bez DPH(OSM)

 

3106 - schvaluje úhradu nákladů za provedení instalace topného kabelu na venkovní vzduchotechnické jednotce určené pro provoz restaurace budovy Kulturního centra – Pivovar Domažlice panu Ladislavu Kulhánkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Domažlice, IČ 63503417 dle předloženého soupisu prací v celkové ceně 4.729 Kč bez DPH(OSM)

 

3107 - a) schvaluje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Konektivita a vybavení IT“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

b) jmenuje členy/náhradníky komise pro otevírání nabídek k veřejné zakázce s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17  Domažlice  a vybudování odborných učeben – Konektivita a vybavení IT“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Bc. Šárka Koukolová/Jana Kouříková a Lenka Králová /Ing. Martin Janovec

c) jmenuje členy/náhradníky komise pro hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17  Domažlice  a vybudování odborných učeben – Konektivita a vybavení IT“ realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve složení: Ing. Martin Janovec/Jakub Mráz, Mgr. Ivan Rybár/Mgr. Michal Frček a Bc. Stanislav Antoš/Mgr. Stanislav Tauer, Domažlice(OSM)

 

3108 - schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Havlovice se společností ELTRANS Liberec, s. r. o., se sídlem Kateřinská 118, PSČ 463 03, IČ 25026313, DIČ CZ 25026313(OSM)

 

3109 - souhlasí s povolením výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – ze zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 5 t – ul. Msgre B. Staška v Domažlicích pro vozidlo VOLVO, nákladní automobil, BA, RZ: 6P7 2750, povolená hmotnost 29 t a pro vozidlo LIAZ, nákladní automobil, ramenový nakladač, RZ: 3L2 4293, povolená hmotnost 18 t na období od 06.01.2021 do 31.03.2021(OSM)

 

3110 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0225 § 4351 pol. 5331 - 210.000 Kč (M.centrum – příspěvek na provoz, pečovatelská služba)

org. 0225 § 4350 pol. 5331 + 210.000 Kč (M.centrum – příspěvek na provoz, pobytové služby)(OF)

 

3111 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29008 - 430.627 Kč (příjem náhrady na odbor. lesního hospodáře)

org. 0116 § 1036 pol. 5811 ÚZ 29008 + 430.627 Kč (financování odborného lesního hospodáře)(OF)

 

3112 - schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0229 § 6171 pol. 5021 ÚZ 13011 + 18.975 Kč (dohoda o provedení práce OSPOD)

org. 0229 § 6171 pol. 5011 ÚZ 13011 - 14.182 Kč (platy zaměstnanci OSPOD)

org. 0229 § 6171 pol. 5031 ÚZ 13011 - 3.517 Kč (odvody soc.zabezpečení zaměstnanci OSPOD)

org. 0229 § 6171 pol. 5032 ÚZ 13011 - 1.276 Kč (zdravotní pojištění zaměstnanci OSPOD)(OF)

 

3113 - schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2021 dle návrhu předloženého společností Chodské vodárny a kanalizace a. s. takto:

a) cena vodného: 41,84 Kč bez DPH /m3

b) cena stočného: 37,29 Kč bez DPH/m3(OF)

 

3114 - schvaluje Dodatek č. 2 k vnitřní směrnici č. 2/2013 Evidence a vyřazování majetku dle předloženého návrhu(OF)

 

3115 - schvaluje Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 899-27722-10 o pojištění odpovědnosti, uzavřené mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČ 00253316 a společností Generali Česká pojišťovna, a. s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956 dle předloženého návrhu(OF)

 

3116 - schvaluje Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 899-27724-13 o pojištění živelním, o pojištění odcizení, o pojištění elektronických zařízení a o pojištění strojů, uzavřené mezi Městem Domažlice, se sídlem Domažlice, náměstí Míru 1, IČ 00253316 a společností Generali Česká pojišťovna, a. s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956 dle předloženého návrhu(OF)

 

3117 - souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice ve výši 108.125,85 Kč na pořízení osobního automobilu Citroën Berlingo(OF)

 

3118 - schvaluje změnu odpisového plánu příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle předloženého návrhu(OF)

 

3119 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17 takto:

Účet 501 - spotřeba materiálu - 200.000 Kč

Účet 502 – spotřeba energie - 300.000 Kč

Účet 549 – ostatní náklady - 200.000 Kč

Účet 528 – ostatní sociální náklady - 100.000 Kč

Účet 511 – opravy a udržování + 700.000 Kč

Účet 518 – ostatní služby + 100.000 Kč(OF)

 

3120 - schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Domažlice, Msgre B. Staška 232 takto:

Účet 511 – opravy a udržování - 80.000 Kč

Účet 558 – náklady z DDM - 26.000 Kč

Účet 527 – zákonné soc. náklady + 15.000 Kč

Účet 53x – daně a poplatky + 1.000 Kč

Účet 54,56 – ost.náklady, fin.náklady + 80.000 Kč

Účet 551 – odpisy + 10.000 Kč(OF)

 

3121 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0208 pol. 4122 ÚZ13014 + 135.572,85 Kč (dotace PK – Obědy do škol)

org. 0208 § 3113 pol. 5336 ÚZ13014 + 135.572,85 Kč (ZŠ a MŠ Domažlice – Obědy do škol)(OF)

 

3122 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0530 pol. 4216 + 256 Kč (dotace Vzdělávací centrum – knihovna)

org. 0535 pol. 4216 + 8.335 Kč (dotace Komunitní centrum)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 8.591 Kč (investiční rezerva)(OF)

 

3123 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0820 § 6310 pol. 5163 + 40.000 Kč (bankovní poplatky)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 – 40.000 Kč (rozpočtová rezerva)(OF)

 

3124 - schvaluje Smlouvu o poskytování daňového poradenství, uzavřenou mezi městem Domažlice, náměstí Míru 1, Domažlice, IČ 00253316 a společností PilsTax s. r. o., Nepomucká 122/10, Plzeň, IČ 26384086 dle předloženého návrhu(OF)

 

3125 - doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice dle upraveného návrhu

Termín splnění: 31.01.2021(OF)

 

3126 - a) schvaluje spolupořádání mysliveckých slavností, chovatelské přehlídky a výstavy trofejí Českomoravskou mysliveckou jednotou z. s., okresním mysliveckým spolkem Domažlice a městem Domažlice ve dnech 10. až 16. května 2021 v prostorách Městského kulturního střediska v Domažlicích a na náměstí Míru v Domažlicích za podmínky, že budou respektovány epidemiologické podmínky

b) schvaluje uzavírku střední části náměstí Míru v Domažlicích od čp. 1 (budova radnice) k čp. 51 (budova MKS) za účelem konání akce „Myslivecké slavnosti“ v sobotu 15.05.2021 od 7.00 do 18.00 hodin, s výjimkou vozidel účinkujících, pořadatelů, prodejců občerstvení, města Domažlice a MKS v Domažlicích za podmínky, že budou respektovány epidemiologické podmínky(OKS)

 

3127 - souhlasí s vyřazením majetku z evidence majetku příspěvkové organizace města Domažlice Základní škola Domažlice, Komenského 17, dle předloženého návrhu(OKS)

 

3128 - schvaluje uzavření smlouvy o zajištění svozu směsného odpadu č. 153/2021 mezi Městem Domažlice, nám. Míru 1, 344 20 Domažlice IČ 00253316 a DTS Domažlice, příspěvkovou organizací, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice IČ 73733113 dle předloženého návrhu(OKS)

 

3129 - schvaluje veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Česká Kubice dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

3130 - schvaluje veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Hradiště dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

3131 - schvaluje veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Chrastavice dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

3132 - schvaluje veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Kanice dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

3133 - schvaluje veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Luženičky dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

3134 - schvaluje veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Milavče dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

3135 - schvaluje veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Mrákov dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

3136 - schvaluje veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Pasečnice dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

3137 - schvaluje veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Zahořany dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

3138 - schvaluje veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Ždánov dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

3139 - schvaluje veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Pelechy dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

3140 - schvaluje veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Stráž dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

3141 - schvaluje veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Tlumačov dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

3142 - schvaluje veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Nevolice dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

3143 - schvaluje veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí mezi městem Domažlice a obcí Draženov dle předloženého návrhu(OVÚP)

 

3144 - a) pověřuje Bc. Ilonu Jelínkovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 106/85-124, 8 P a Nc 446/2020 a 8 P a 447/2020 ve věci o prodloužení doby omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka

b) pověřuje Bc. Ilonu Jelínkovou, DiS., pracovnici OSVZ MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 P 13/97-384, 8 P a Nc 455/2020, 8 P a Nc 456/2020 ve věci o prodloužení doby omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka

c) pověřuje Mgr. Markétu Kulichovou, právníka MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 437/2020-13, 8 P a Nc 344/2020, 8 P a Nc 345/2020 ve věci o návrhu na omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka

d) pověřuje Mgr. Markétu Kulichovou, právníka MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 310/2020-10, 8 P a Nc 368/2020, 8 P a Nc 369/2020 ve věci o návrhu na omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka

e) pověřuje Mgr. Markétu Kulichovou, právníka MěÚ Domažlice k zastupování města Domažlice v roli procesního opatrovníka v řízení vedeném u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 13 Nc 446/2020-8, 8 P a Nc 433/2020, 8 P a Nc 434/2020 ve věci o návrhu na omezení svéprávnosti a opatrovnictví člověka(OSVZ)

 

3145 - schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací dle předloženého návrhu(tajemnice)

 

3146 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 07.12.2020

b) bere na vědomí zápis z jednání komise pro strategický rozvoj, dopravu a bezpečnost ze dne 14.12.2020

c) bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 14.12.2020

d) bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 03.12.2020

 

3147 - schvaluje toto rozpočtové opatření

org. 0222 § 5311 pol. 5424 + 1.000 Kč (městská policie – náhrada mezd v době nemoci)

org. 0222 § 5311 pol. 5011 - 1.000 Kč (městská policie – platy)(OF)

 

3148 - souhlasí s podáním žádosti příspěvkovou organizací města Domažlice Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice, se sídlem Domažlice, Pivovarská 10, PSČ 344 01, IČ 48344117, o dotaci na výkon regionálních funkcí knihoven v roce 2021 poskytovanou Plzeňským krajem, případným přijetím dotace a jejím vypořádáním v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 a § 28 zákona č. 250/2000 Sb.(OKS)

 

3149 - schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke komisionářské smlouvě o zajištění správy objektu pivovaru uzavřené dne 18.03.2016 mezi městem Domažlice a společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Domažlice, Zahradní 513, PSČ 344 01, IČ 26324261 dle předloženého návrhu(OSM)

 

3150 - schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 11/2016 o dočasném užívání sbírkových předmětů mezi Muzeem Chodska v Domažlicích p. o., Chodské náměstí 96, 344 01 Domažlice, IČ 00073873 a Městem Domažlice, náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice, IČ 00253316 dle předloženého návrhu(OKS)

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 6. 1. 2021 16:18
Datum poslední aktualizace: 7. 1. 2021 12:06
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)