Menu
Město Domažlice
Domažlice

113. schůze ze dne 15.12.2021

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 113. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 15.12.2021

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

4357- schvaluje upravený program schůze

 

4358 - a) schvaluje výjimku z vnitřní směrnice č. 3/2007, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0207 § 3113 pol. 6351 + 712.890 Kč (ZŠ Komenského 17 – fond investic, venkovní rolety)

org. 0264 § 6409 pol. 6401 - 712.890 Kč (investiční rezerva)

c) souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace Základní škola Domažlice, Komenského 17, 344 01 Domažlice ve výši 712.890 Kč na pořízení venkovních rolet na střešní okna(OF)

 

4359 - a) schvaluje ceník poskytovaných služeb společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., Aquacentrum Domažlice – plavecký bazén, malý bazén dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2022

b) schvaluje ceník poskytovaných služeb společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., Aquacentrum Domažlice – wellness (saunový svět) dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2022

c) schvaluje ceník poskytovaných služeb společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., Aquacentrum Domažlice – fitness dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2022

d) schvaluje ceník poskytovaných služeb společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., Aquacentrum Domažlice – komplet bazén a sauna dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2022

e) schvaluje ceník poskytovaných služeb společností Správa sportovních zařízení města Domažlice s. r. o., Aquacentrum Domažlice – sporthotel dle předloženého návrhu s účinností od 01.01.2022(OF)

 

4360 - souhlasí s použitím fondu investic příspěvkové organizace DTS Domažlice, Chrastavická 170, 344 01 Domažlice, ve výši 280.000 Kč na pořízení traktorového návěsu třístranně sklápěcího s nosností cca 3,5 tuny(OF)

 

4361 - souhlasí s udělením plné moci společnosti SUDOP Project Plzeň a. s., IČ 45359148, se sídlem Plachého 1007/35, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň v souvislosti s projektovou přípravou stavby „Úprava hrany vozovky sil. II/183 ul Chrastavická“, jejíž investorem je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o., pracoviště Sadová 634, Domažlice, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4362 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3639 pol. 5171 + 350.900 Kč (Úpravy pozemku U jezera)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 350.900 Kč (investiční rezerva)(OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 15. 12. 2021 16:44
Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2021 16:45
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)