Menu
Město Domažlice
Domažlice

109. schůze ze dne 16.11.2021

-


 

U S N E S E N Í

 

ze 109. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 16.11.2021

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

4241 schvaluje předložený program schůze

 

4242 - doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Domažlice č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství s účinností od 01.01.2022 dle předloženého návrhu

Termín splnění: 24.11.2021(OSM)

 

4243 - a) schvaluje zadání zakázky na výsadbu zeleně do zahrady mateřské školy v Petrovické ulici, Bc. Miloslavu Pittnerovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Jevany, PSČ 281 66, IČ 64407721, v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0536 § 3111 pol. 5169 + 63.770 Kč (MŠ Petrovická - výsadba zeleně)

org. 0261 § 6409 pol. 5901 - 63.770 Kč (rozpočtová rezerva)(OSM)

 

4244 - doplňuje návrh programu 41. zasedání zastupitelstva města Domažlice o bod „Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství“(tajemnice)

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

 

Ing. Radek Wiesner v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 18. 11. 2021 11:18
Datum poslední aktualizace: 18. 11. 2021 11:19
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)