Menu
Město Domažlice
Domažlice

104. schůze ze dne 22.09.2021

-

 

U S N E S E N Í

 

ze 104. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 22.09.2021

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

4044 - schvaluje předložený program schůze

 

4045 - schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou, do dne, ve kterém se nájemci stanou vlastníky předmětu nájmu na základě kupní smlouvy uzavřené s pronajímatelem dle předloženého návrhu (OSM)

 

4046 - a) neschvaluje slevu z měsíčního nájemného

b) schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou, do dne, ve kterém se nájemci stanou vlastníky předmětu nájmu na základě kupní smlouvy uzavřené s pronajímatelem, dle předloženého návrhu(OSM)

 

4047 - schvaluje uzavření smlouvy č. 4102437476 se společností ČEZ a. s., Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ 140 53, IČ 45274649 na zajištění akce Dobrovolnický den – sázení stromků“ dle předloženého návrhu(OF)

 

4048 - souhlasí s přijetím účelově určeného daru ve výši 41.924 Kč v rámci projektu „Obědy pro děti“ od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. se sídlem Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 24231509, pro Základní školu a mateřskou školu Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvkovou organizaci, se sídlem Msgre B. Staška 232, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice, IČ 75005743(OKS)

 

4049 - a) schvaluje odměnu veliteli JSDHO Domažlice, dle předloženého návrhu

b) schvaluje odměnu členům JSDHO Domažlice dle předloženého návrhu

c) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0224 § 6171 pol. 5492 + 5.000 Kč (OKS - peněžní dary)

org. 0224 § 6171 pol. 5194 – 5.000 Kč (OKS - věcné dary)(OKS)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 

 

 

 

 

Datum vložení: 23. 9. 2021 9:16
Datum poslední aktualizace: 23. 9. 2021 9:17
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)