Menu
Město Domažlice
Domažlice

100. schůze RM ze dne 03.08.2021

-

 

USNESENÍ

 

ze 100. (mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 03.08.2021

 

Rada města v Domažlicích:

 

3889 - schvaluje předložený program schůze

 

3890 - schvaluje jízdní řád MAD linky č. 405611 platný od 29.08.2021 do 11.12.2021 a souhlasí se změnami dle předloženého návrhu (OSM)

 

3891 - bere na vědomí informaci o veřejné zakázce malého rozsahu realizované mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na dodávku s názvem Dodávka 1 ks dodávkového automobilu vyhlášené společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o.,  se sídlem Zahradní 513, Domažlice, PSČ 344 67, IČO 26324261 (OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

Datum vložení: 3. 8. 2021 14:14
Datum poslední aktualizace: 3. 8. 2021 14:28
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)