Obsah

24. schůze ze dne 01.08.2019

Typ: ostatní
-

U S N E S E N Í

 

 

z 24.(mimořádné) schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 01.08.2019

 

 

Rada města v Domažlicích:

 

899 - schvaluje program schůze

 

900 - a) schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené ze dne 06.02.2019 se společností STAVBY VZL s.r.o., se sídlem náměstí Míru 70, PSČ 344 20, Domažlice, IČ 01567411 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Domažlic, Chodský hrad – stavební úpravy restaurace na informační centrum“ dle předloženého návrhuza předpokladu, že bude zastupitelstvem města schváleno rozpočtové opatření

b) doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření:

org. 0540 § 3319 pol. 6121 + 1.074.895 Kč (IC Chodský hrad – dodatek č.2)

org. 0540 § 6399 pol. 5362  -    186.552 Kč (odpočet DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901  -    888.343 Kč (investiční rezerva)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák v. r.

starosta města

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města

 

Upozornění:
Informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.


Vytvořeno: 5. 8. 2019
Poslední aktualizace: 5. 8. 2019 00:00
Autor: Stanislava Mužíková