Menu
Město Domažlice
Domažlice

93. schůze ze dne 25.07.2017

-

U S N E S E N Í

 

z 93. schůze rady města Domažlice,

která se konala dne 25.07.2017

 

Rada města v Domažlicích:

 

4232 - a) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

b) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

c) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

d) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

e) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

f) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

g) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" zařazení paní do seznamu nejpotřebnějších žadatelů

h) schvaluje v souladu s Čl. III - "Kritéria pro výběr žadatelů" vyřazení ze seznamu nejpotřebnějších žadatelů  (OSM)

 

4233 - schvaluje v souladu s čl. V. Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice na doporučení OSVZ dle § 3075 občanského zákoníku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení - bytové jednotky č. 7, Baldovská 638, Domažlice (OSM)

 

4234 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 257/13, ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

 

4235 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 59/1, ul. Dukelská, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

 

4236 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 59/5, ul. Dukelská, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

 

4237 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 258/25, ul. Petrovická, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu za podmínky ukončení stávajícího nájmu bytu v majetku města Domažlice(OSM)

 

4238 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 612/2, ul. Michlova, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu za podmínky ukončení stávajícího nájmu bytu v majetku města Domažlice (OSM)

 

4239 - schvaluje v souladu s Čl. IV - Rozhodnutí o přidělení bytu "Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytů v majetku města Domažlice" uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 169/2, ul. Školní, Domažlice s výší nájemného dle předloženého evidenčního listu (OSM)

 

4240 - schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3635 pol. 5169 + 24.200 Kč (Babylon - změna územního plánu) (OSM)

 

4241 – a) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 08.07.2008 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a fyzickou osobou podnikající, se sídlem Újezd - Petrovice 27, PSČ 344 01, IČ 41627270, jakožto nájemcem, kterým bude změněna (navýšena) výše nájemného

b) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 14.06.2013 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a panem Václavem Schleissem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Újezd - Petrovice 27, PSČ 344 01, IČ 41627270, jakožto nájemcem, kterým bude změněna (navýšena) výše nájemného

c) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené dne 12.06.2015 mezi městem Domažlice jakožto propachtovatelem a panem Václavem Schleissem, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Újezd - Petrovice 27, PSČ 344 01, IČ 41627270, jakožto pachtýřem, kterým bude změněna (navýšena) výše pachtovného

d) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 14.06.2013 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a spol. Baldovská s .r. o., se sídlem Újezd - Petrovice 27, PSČ 344 01, IČ 01494872, jakožto nájemcem, kterým bude změněna (navýšena) výše pachtovného

e) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 06.10.1998 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a Zemědělským obchodním družstvem Mrákov, se sídlem Mrákov 21, PSČ 345 01, IČ 00115649, jakožto nájemcem, kterým bude změněna (navýšena) výše nájemného

f) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené dne 18.12.2015 mezi městem Domažlice jakožto propachtovatelem a Zemědělským obchodním družstvem Mrákov, se sídlem Mrákov 21, PSČ 345 01, IČ 00115649, jakožto pachtýřem, kterým bude změněna (navýšena) výše pachtovného

g) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 13.12.2007 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a spol. AGRIMA DRAŽENOV a. s., se sídlem Draženov 78, PSČ 344 01, IČ 00115436, jakožto nájemcem, kterým bude změněna (navýšena) výše nájemného

h) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené dne 21.11.2014 mezi městem Domažlice jakožto propachtovatelem a spol. AGRIMA DRAŽENOV a. s., se sídlem Draženov 78, PSČ 344 01, IČ 00115436, jakožto pachtýřem, kterým bude změněna (navýšena) výše pachtovného

ch) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 12.11.2007 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a spol. ZKS AGRO ZAHOŘANY s. r. o., se sídlem Zahořany 110, PSČ 345 47, IČ 25223216, jakožto nájemcem, kterým bude změněna (navýšena) výše nájemného

i) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené dne 02.07.2015 mezi městem Domažlice jakožto propachtovatelem a spol. ZKS AGRO ZAHOŘANY s. r. o., se sídlem Zahořany 110, PSČ 345 47, IČ 25223216, jakožto pachtýřem, kterým bude změněna (navýšena) výše pachtovného

j) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 15.04.2009 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a Lenkou Hruškovou, fyzickou osobou podnikající, se sídlem Pasečnice - Nová Pasečnice 10, PSČ 344 01, IČ 73731561, jakožto nájemcem, kterým bude změněna (navýšena) výše nájemného

k) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 08.07.2008 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a spol. Meclovská zemědělská a. s., se sídlem Meclov 72, PSČ 346 01, IČ 64834646, jakožto nájemcem, kterým bude změněna (navýšena) výše nájemného

l) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující smlouvě o pronájmu zemědělských pozemků uzavřené dne 25.09.2003 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a spol. MIRABO a. s., se sídlem Milavče 119, Milavče, PSČ 345 46, IČ 47719621, jakožto nájemcem, kterým bude změněna (navýšena) výše nájemného

m) schvaluje záměr uzavřít dodatek k existující nájemní smlouvě uzavřené dne 25.02.1999 mezi městem Domažlice jakožto pronajímatelem a Miroslavem Bártou, bytem Zahořany - Bořice 36, jakožto nájemcem, kterým bude změněna (navýšena) výše nájemného (OSM)

 

4242 - a) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2604, k. ú. Domažlice, v rozsahu 6471/76098, vztahující se k bytové jednotce č. 536/1 v budově čp. 536 v ul. Mánesova v Domažlicích

b) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2604, k. ú. Domažlice, v rozsahu 6041/76098, vztahující se k bytové jednotce č. 536/2 v budově čp. 536 v ul. Mánesova v Domažlicích

c) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2604, k. ú. Domažlice, v rozsahu 6471/76098, vztahující se k bytové jednotce č. 536/4 v budově čp. 536 v ul. Mánesova v Domažlicích

d) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2604, k. ú. Domažlice, v rozsahu 6486/76098, vztahující se k bytové jednotce č. 536/6 v budově čp. 536 v ul. Mánesova v Domažlicích

e) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2604, k. ú. Domažlice, v rozsahu 6471/76098, vztahující se k bytové jednotce č. 536/7 v budově čp. 536 v ul. Mánesova v Domažlicích

f) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2604, k. ú. Domažlice, v rozsahu 6041/76098, vztahující se k bytové jednotce č. 536/8 v budově čp. 536 v ul. Mánesova v Domažlicích

g) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2604, k. ú. Domažlice, v rozsahu 6486/76098, vztahující se k bytové jednotce č. 536/9 v budově čp. 536 v ul. Mánesova v Domažlicích

h) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2604, k. ú. Domažlice, v rozsahu 6461/76098, vztahující se k bytové jednotce č. 536/10 v budově čp. 536 v ul. Mánesova v Domažlicích

ch) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2606, k. ú. Domažlice, v rozsahu 1756/20031, vztahující se k bytové jednotce č. 538/1 v budově čp. 538 v ul. Mánesova v Domažlicích

i) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2606, k. ú. Domažlice, v rozsahu 502/6677, vztahující se k bytové jednotce č. 538/2 v budově čp. 538 v ul. Mánesova v Domažlicích

j) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2606, k. ú. Domažlice, v rozsahu 1169/13354, vztahující se k bytové jednotce č. 538/3 v budově čp. 538 v ul. Mánesova v Domažlicích

k) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2606, k. ú. Domažlice, v rozsahu 319/3642, vztahující se k bytové jednotce č. 538/4 v budově čp. 538 v ul. Mánesova v Domažlicích

l) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2606, k. ú. Domažlice, v rozsahu 502/6677, vztahující se k bytové jednotce č. 538/5 v budově čp. 538 v ul. Mánesova v Domažlicích

m) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2606, k. ú. Domažlice, v rozsahu 584/6677, vztahující se k bytové jednotce č. 538/6 v budově čp. 538 v ul. Mánesova v Domažlicích

n) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2606, k. ú. Domažlice, v rozsahu 3493/40062, vztahující se k bytové jednotce č. 538/7 v budově čp. 538 v ul. Mánesova v Domažlicích

o) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2606, k. ú. Domažlice, v rozsahu 1003/13354, vztahující se k bytové jednotce č. 538/8 v budově čp. 538 v ul. Mánesova v Domažlicích

p) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2606, k. ú. Domažlice, v rozsahu 6986/80124, vztahující se k bytové jednotce č. 538/9 v budově čp. 538 v ul. Mánesova v Domažlicích

q)  schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2606, k. ú. Domažlice, v rozsahu 7018/80124, vztahující se k bytové jednotce č. 538/10 v budově čp. 538 v ul. Mánesova v Domažlicích

r) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2606, k. ú. Domažlice, v rozsahu 1003/13354, vztahující se k bytové jednotce č. 538/11 v budově čp. 538 v ul. Mánesova v Domažlicích

s) schvaluje záměr prodat spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. st. 2606, k. ú. Domažlice, v rozsahu 3493/40062, vztahující se k bytové jednotce č. 538/12 v budově čp. 538 v ul. Mánesova v Domažlicích (OSM)

 

4243 - a) doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 a pozemcích p. č. 2920 a 2921/1, oba v k. ú. Domažlice pozemku a uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu s tím, že kupní cena se stanoví ve výši 30 Kč/m2, tedy 36.472,50 Kč

Termín splnění: 31.08.2017  (OSM)

b) doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 1359 ze dne 17.05.2017

Termín splnění: 23.08.2017 (OSM)

 

4244 - nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodat část pozemku p. č. 412/3 v k. ú. Domažlice, vymezenou situačním plánkem

Termín splnění: 31.08.2017 (OSM)

 

4245 - a) schvaluje zadání zakázky společnosti MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, Praha 6, PSČ 162 00, IČ 48025721 na zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci v rámci 57. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, na realizaci projektu „Vzdělávací centrum Knihovna“, ve výši 96.800 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0530 § 3314 pol. 6121 + 96.800 Kč (Vzdělávací centrum knihovna - západní křídlo Pivovar - podklady k žádosti o dotaci)
org. 0530 § 6399 pol. 5362 -  16.800 Kč (odpočet DPH)
org. 0264 § 6409 pol. 6901  -  80.000 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

4246 - schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Vypracování projektové dokumentace na stavbu Park na Dolejším Předměstí“ uzavřené dne 10.02.2013 mezi Městem Domažlice a Ing. Antonínem Kavanem, se sídlem Nové Hamry 383, Nové Hamry, PSČ 362 24, IČ 66366917, dle předloženého návrhu (OSM)

 

4247 - schvaluje uzavření dohody o zrušení věcného břemene - práva odpovídajícího věcnému břemeni, kterou bude zrušeno věcné břemeno umístění vedení kanalizačního potrubí a zpevnění okolí výtoku zatěžující pozemek p. č. 260/9 v k. ú. Havlovice u Domažlice dle předloženého návrhu (OSM)

 

4248 - schvaluje uzavření dohody o zrušení věcného břemene - práva odpovídajícího věcnému břemeni , kterou bude zrušeno věcné břemeno umístění vedení kanalizačního potrubí zatěžující pozemky p. č. 260/27 a 260/28, oba v k. ú. Havlovice u Domažlice dle předloženého návrhu (OSM)

 

4249 - schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu, jejíž předmětem je souhlas se stavbou plynovodní přípojky v pozemku p. č. 4830 v k. ú. Domažlice, a to v rámci stavby „Plynofikace rekreačního domu Na Hvízdalce č. ev. 591, Domažlice“, dle předloženého návrhu (OSM)

 

4250 - a) ruší usnesení č. 3144 ze dne 11.10.2016

b) schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce dešťové kanalizace Tovární 49 a Břetislavova 68“ dle cenové nabídky společnosti Chodské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Bezděkovské Předměstí 388, Domažlice, IČ 49788761 za cenu 257.482 Kč bez DPH

c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce dešťové kanalizace Tovární 49 a Břetislavova 68“ se společností Chodské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Bezděkovské Předměstí 388, Domažlice, IČ 49788761 dle předloženého návrhu (OSM)

 

4251 - a) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 3520202017 v rámci dotačního titulu Úprava lyžařských běžeckých tras 2016/2017 s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13, IČ 70890366 dle předloženého návrhu

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0431 pol. 4122 + 10.000 Kč (dotace PK – úprava běžeckých stop Čerchov)

org. 0431 § 3419 pol. 5169 + 10.000 Kč (úprava běžeckých stop Čerchov) (OSM)

 

4252 – a) ruší usnesení č. 4008 ze dne 09.05.2017

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0457 § 3399 pol. 6121 - 71.148 Kč (MKS - PD skutečné provedení stavby)

org. 0457 § 6399 pol. 5362 + 12.348 Kč (DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 58.800 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

4253 - schvaluje aktualizovanou přílohu č. 1 k mandátní smlouvě o provádění správy nemovitostí uzavřené dne 11.12.2006 se společností Domažlická správa nemovitostí spol. s r. o., se sídlem Zahradní 513, Domažlice, a to ke dni 01.07.2017 dle upraveného návrhu (OSM)

 

4254 - a) bere na vědomí konání akce „Evropský týden mobility 2017“ na náměstí Míru v Domažlicích dne 22.09.2017

b) souhlasí s uzavírkou části náměstí Míru od č. p. 51 (budova MKS) ke křižovatce ul. Branská a Kostelní v pátek 22.09.2017 od 08:00 do 20:00 h za účelem konání akce „Evropský týden mobility 2017“ s tím, že bude umožněn průjezd vozidel složek integrovaného záchranného systému  (OSM)

 

4255 - a) schvaluje zadání zakázky na kompletní opravu pískoviště a výměnu boční desky „Duhového domečku“ na dětském hřišti v Paroubkově ulici a výměnu překližkové výplně v horním uchycení skluzu malé skluzavky na dětském hřišti v ul. Palackého panu Martinu Houdkovi, fyzické osobě podnikající, se sídlem Němčice 34, Kdyně, PSČ 345 06, IČ 73687804 v rozsahu dle předložené nabídky

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0287 § 3421 pol. 5171 + 19.239 Kč (oprava dětských hřišť)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 - 19.239 Kč (investiční rezerva)  (OSM)

 

4256 - a) schvaluje spolupořádání 11. ročníku veřejné prezentace škol a firem „Od vzdělání k zaměstnání“ Okresní hospodářskou komorou Domažlice a městem Domažlice dne 14. listopadu 2017 v prostorách MKS v Domažlicích

b) ukládá Městské policii Domažlice zajistit 15 parkovacích míst na náměstí Míru v Domažlicích před čp. 51, 50, 49, 48, 47 a 46 v úterý 14.11.2017 od 8:00 do 17:00 h pro organizátory a hosty akce „Od vzdělání k zaměstnání“

Termín splnění: 14.11.2017 (OKS)

 

4257 - souhlasí s vyřazením chladící skříně HJK 10 AP, inventární číslo IM 6, pořízené v roce 1997 v pořizovací ceně 19.898 Kč, z evidence majetku Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domova pro seniory (OKS)

 

4258 - souhlasí s použitím finančních prostředků ve výši 300.000 Kč z fondu investic Základní školy Domažlice, Komenského 17, na nákup konvektomatu Elektrolux 20xGN 1/1 do školní jídelny  (OKS)

 

4259 - neschvaluje nákup stolních kalendářů na rok 2018 vydávaných Místní akční skupinou Český les, z. s. (OKS)

 

4260 - a) ruší usnesení č. 4209 ze dne 27.06.2017

b) schvaluje platový výměr Bc. Kateřině Bauerové, ředitelce Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.07.2017 (OKS)

 

4261 - a) ruší usnesení č. 4210 ze dne 27.06.2017

b) schvaluje platový výměr Mgr. Kamilu Jindřichovi, řediteli Městského kulturního střediska v Domažlicích, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.07.2017 (OKS)

 

4262 - a) ruší usnesení č. 4211 ze 27.06.2017

b) schvaluje platový výměr Bc. Lence Schirové, ředitelce Městské knihovny Boženy Němcové Domažlice, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.07.2017 (OKS)

 

4263 - a) ruší usnesení č. 4212 ze dne 27.06.2017

b) schvaluje platový výměr Mgr. Venuši Klimentové, ředitelce Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domova pro seniory, dle předloženého návrhu, s účinností od 01.07.2017

(OKS)

 

4264 - a) bere na vědomí zápis z jednání komise SPOZ ze dne 20.06.2017

b) bere na vědomí zápis z jednání výběrové komise ze dne 14.07.2017

 

4265 - bere na vědomí zprávu o činnosti MP Domažlice za měsíc červen 2017 (MP)

 

4266 - a) rozhodla vyloučit účastníka REVIT projekt, s. r. o., se sídlem Tlučná, Hlavní 777, PSČ 330 26, IČ 29104530, z další účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Kunešova č.p. 502 - 504", realizovanou v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

b) ruší v souladu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zadávací řízení na veřejnou zakázku realizovanou v otevřeném podlimitním řízení s názvem „Revitalizace bytových domů v Domažlicích, ulice Kunešova č.p. 502 – 504", neboť se v zadávacím řízení vyskytly okolnosti, které zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil (OSM)

 

4267 – a) schvaluje uzavření dohody o užívání požární nádrže se společností DPH – Domažlice Property Holding, s. r. o., IČ: 03157385, se sídlem Anglická 140/20, Vinohrady, Praha 2 dle předloženého návrhu s tím, že příspěvek na provoz, údržbu a opravy požární nádrže se stanoví ve výši 40.000 Kč bez DPH

b) schvaluje toto rozpočtové opatření:

org. 0239 § 3639 pol. 2111 + 48.400 Kč (příspěvek požární nádrž)

org. 0239 § 6399 pol. 5362 + 8.400 Kč (DPH)

org. 0264 § 6409 pol. 6901 + 40.000 Kč (investiční rezerva) (OSM)

 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

1. místostarosta města

 

 

 

Bc. Stanislav Antoš , v. r.

místostarosta města

 

 

Upozornění:
V souladu se stanoviskem MV č. 2/2004 uveřejněném ve Věstníku Úřadu pro ochranu osobních údajů, částka 30 ze dne 11.2.2004, informujeme veřejnost, že usnesení rady města Domažlice jsou uveřejněna v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).

 

Pozn.: údaj uvedený v závorce za každým usnesením představuje zkratku odboru MěÚ, který danou záležitost vyřizuje.

 

Datum vložení: 1. 8. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 1. 8. 2017 0:00
Autor: Jitka Kalíšková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)